Ở phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ kiện giữa Enfish, LLC và Microsoft Corp. Đây là một vụ kiện về Bằng sáng chế Phần mềm.

Bối cảnh

Enfish, LLC kiện Microsoft Corp là một xét xử năm 2016 của Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ đối với Tòa án Liên bang. Đây là lần thứ hai kể từ quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ Alice Corp v. Ngân hàng CLS Tòa án giữ nguyên điều kiện bằng sáng chế phần mềm. Liên bang đã hủy bỏ phán quyết tóm tắt của tòa án quận rằng tất cả các khiếu nại đều là những ý tưởng trừu tượng không đủ điều kiện cấp bằng sáng chế theo Alice.

Microsoft là một ông lớn trong lĩnh vực công nghệ

Các bằng sáng chế trong vụ kiện này là US6151604 và US6163775 được cấp cho Enfish LLC. Bằng sáng chế về một mô hình logic cho cơ sở dữ liệu máy tính. Trái với các mô hình lôgic thông thường, mô hình lôgic của Enfish bao gồm tất cả dữ liệu trong một bảng duy nhất, với các định nghĩa cột được cung cấp bởi các hàng trong cùng một bảng đó. Các bằng sáng chế mô tả đây là thuộc tính “tự tham chiếu” của cơ sở dữ liệu.

Khi Enfish kiện Microsoft về hành vi vi phạm, tòa án quận đã đưa ra phán quyết rằng việc các bằng sáng chế yêu cầu “bảng logic” thể hiện tính trừu tượng, vì thuật ngữ “bảng logic” dùng để chỉ cấu trúc dữ liệu logic, trái ngược với cấu trúc dữ liệu vật lý.

Các hành động của tòa án

Với những quan sát này, Tòa án xác định rằng các khiếu nại được giải quyết cho mục đích trừu tượng là lưu trữ, sắp xếp và truy xuất bộ nhớ trong một bảng logic. Mục đích trừu tượng này không trở nên hữu hình bởi vì nó bị giới hạn trong môi trường công nghệ của máy tính. Khi một khiếu nại nói chung về máy tính; Tòa án nên bỏ qua yếu tố này trong việc xác định mục đích của khiếu nại.

Sau đó, tòa án tiến hành bước thứ hai của phân tích Alice; đó là xác định xem “các khiếu nại có chứa các giới hạn bổ sung đối với một khái niệm sáng tạo hay không”. Tòa án kết luận: “Các tuyên bố chưa đủ khi nhắc lại các yếu tố thông thường. Các yếu tố này, khi được xem riêng lẻ hoặc tổng thể; không đủ khả năng đáp ứng phạm vi của các yêu cầu. “

Kết quả là tòa án quận đã tuyên bố vô hiệu các bằng sáng chế. Enfish đã kháng cáo và vụ việc được Tòa án Liên bang tiếp nhận.

Lời biện hộ của các bên

Tòa án Liên bang giải thích bước đầu tiên của phân tích Alice là hỏi “liệu ​​trọng tâm của các tuyên bố có nằm ở sự cải tiến cụ thể đã được khẳng định trong khả năng máy tính (tức là bảng tự tham chiếu cho cơ sở dữ liệu máy tính) hay thay vào đó, trong một quy trình đủ điều kiện là một ‘ý tưởng trừu tượng’ mà máy tính chỉ được sử dụng như một công cụ.”

Vì yêu cầu 17 tập trung vào việc cải tiến chức năng của máy tính; chứ không phải về kinh tế hoặc các nhiệm vụ khác mà máy tính sử dụng khả năng thông thường của nó. Kết quả là Tòa án Liên bang đã đưa ra phán quyết rằng “chúng tôi thấy rằng các yêu cầu được đề cập trong kháng nghị này không hướng đến một ý tưởng trừu tượng theo vụ Alice. Thay vào đó; chúng hướng đến một cải tiến cụ thể đối với cách thức hoạt động của máy tính; thể hiện trong bảng tự tham chiếu ”. Do đó, tòa án không cần tiến hành bước hai của phân tích Alice.

Tòa án Liên bang đã bác bỏ kết luận của Thẩm phán tòa án quận Pfaelzer rằng; các tuyên bố là trừu tượng và bác bỏ lập luận các tuyên bố hướng đến “các khái niệm tổ chức dữ liệu thành một bảng logic với các cột và hàng được xác định trong đó một hoặc nhiều hàng được sử dụng để lưu trữ một mục hoặc các cột xác định thông tin.”

Kết quả vụ kiện

Thay vào đó, tòa án nhấn mạnh; “mô tả các tuyên bố ở mức độ trừu tượng cao như vậy và không bị ràng buộc bởi nội dung của các tuyên bố; hoàn tất và đảm bảo rằng các ngoại lệ của mục 101 đều tuân thủ quy tắc”. Tòa án liên bang nói thêm rằng “tòa án quận đơn giản hóa quá mức thành phần tự quy chiếu của các khiếu nại và hạ thấp lợi ích của sáng chế”. Tòa án giải thích rằng “kết luận của họ nhằm cải tiến công nghệ hiện tại; để đạt được những lợi ích khác so với cơ sở dữ liệu thông thường; chẳng hạn như tăng tính linh hoạt, thời gian tìm kiếm nhanh hơn và yêu cầu bộ nhớ nhỏ hơn”.

Mặc dù các tuyên bố đang được đề cập trong các vụ kiện khác; chẳng hạn như vụ Alice chỉ thêm “các thành phần máy tính thông thường vào các phương thức kinh doanh nổi tiếng”; tuyên bố của Enfish “hướng đến một cải tiến cụ thể cho chức năng máy tính”.

 Tòa án Liên Bang đã kết luận phân tích mục 101 như sau:

“Bởi vì các tuyên bố không hướng đến một ý tưởng trừu tượng trong bước một của phân tích Alice; chúng tôi không cần phải tiếp tục bước hai của phân tích đó. Chúng tôi nghĩ rằng rõ ràng vì những lý do đã nêu không hướng đến một ý tưởng trừu tượng; vì vậy chúng tôi dừng lại ở bước một. Chúng tôi kết luận rằng các tuyên bố đủ điều kiện bằng sáng chế.”

-Namneyu-