Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế INTA là một hiệp hội toàn cầu gồm các chủ sở hữu Nhãn hiệu và các chuyên gia Nhãn hiệu và tài sản trí tuệ nổi bật trên thế giới, có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nhằm nghiên cứu, hợp tác, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại trong các vấn đề sở hữu trí tuệ.

INTA

Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế là một hiệp hội toàn cầu gồm gần 6.500 tổ chức thành viên của hiệp hội từ 165 quốc gia đại diện cho hơn 34.000 chuyên gia nhãn hiệu và bao gồm chủ sở hữu nhãn hiệu từ các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty luật và tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, INTA cũng đã mở rộng đến các thành viên cơ quan chính phủ cũng như các giáo sư và sinh viên có chuyên môn, thành tích nổi bật về sở hữu trí tuệ.

INTA đảm nhận công việc vận động chính sách trên khắp thế giới để nâng cao tầm ảnh hưởng, nhận thức của người dân về nhãn hiệu và cung cấp các chương trình giáo dục cũng như các nguồn thông tin và pháp lý được quan tâm trên toàn cầu.

Lịch sử của INTA

INTA, ban đầu được gọi là Hiệp hội Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USTA), được thành lập vào tháng 11 năm 1878 tại Thành phố New York bởi 17 thương nhân và nhà sản xuất nhằm mục đích bảo vệ và thúc đẩy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, đảm bảo luật pháp hỗ trợ và khuyến khích mọi nỗ lực cho sự tiến bộ và tuân thủ các quyền nhãn hiệu.

Năm 1908, hiệp hội trở thành một tập đoàn kinh doanh theo Luật Tập đoàn Kinh doanh của Bang New York, và hiệp hội được cấp nhiều loại quyền khác nhau, thực dụng để bảo vệ Nhãn hiệu tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Năm 1926, USTA trở thành tổ chức thành viên phi lợi nhuận. Năm 1993, hiệp hội đổi tên thành Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế.

Hoạt động của INTA

INTA cung cấp dịch vụ cho các thành viên và công chúng trong ba lĩnh vực chính: tài nguyên nhãn hiệu toàn cầu, các chương trình & sự kiện, và vận động chính sách.

INTA sản xuất các ấn phẩm kỹ thuật số, bao gồm INTA Bulletin và The Trademark Reporter, và Hướng dẫn thực hành đa khu vực tài phán (multijurisdictional Practice Guides), chẳng hạn như Hướng dẫn cấp độ quốc gia, bao gồm các chủ đề và khu vực pháp lý khác nhau trên toàn thế giới.

Một số tài nguyên (tập trung vào những điều cơ bản của luật nhãn hiệu) được cung cấp cho cộng đồng miễn phí, những tài nguyên khác (về thực tiễn pháp lý ở các khu vực pháp lý trên toàn thế giới) chỉ dành riêng cho các thành viên đăng ký của Hiệp hội.

Báo cáo nhãn hiệu (Trademark Report) là một tạp chí học thuật được bình duyệt hai tháng một lần khám phá tất cả các khía cạnh của luật nhãn hiệu và Bản tin INTA (INTA Bullectin) là bản tin hàng tuần của INTA cung cấp tin tức về các hoạt động của hiệp hội cũng như sự phát triển và xu hướng của luật nhãn hiệu toàn cầu.

Cơ bản về sự kiện nhãn hiệu toàn cầu – INTA (International Trademark Association). Nguồn: INTA

INTA tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội nghị bàn tròn và webcast để các chuyên gia nhãn hiệu quốc tế cùng nhau thảo luận về các vấn đề nhãn hiệu cũng như luật IP và thực tiễn IP trên thế giới. Những sự kiện này được cấp cho các thành viên và có thể cho phép các cá nhân, tổ chức chưa phải thành viên tham gia, tuy nhiên thường sẽ mất khoản phí lớn hơn nhiều những thành viên chính thức để đăng ký tham gia.

INTA cũng tổ chức một podcast hai tháng một lần, Thương hiệu & Đổi mới (Brand & New), với người dẫn chương trình Audrey Dauvet, người phỏng vấn một danh sách các chuyên gia và người có tầm nhìn quốc tế có ảnh hưởng với những ý tưởng cốt lõi và quan điểm mang tính chuyên môn, tầm cỡ quốc tế.

Sự kiện lớn nhất của INTA là cuộc họp thường niên INTA Annual Meeting, bắt đầu từ năm 1878. Cuộc họp diễn ra vào mùa xuân hàng năm—thường là vào tháng 5—và thu hút hơn 10.000 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm 5 ngày với các cơ hội kết nối và phát triển kinh doanh, giáo dục và cơ hội phát triển nghề nghiệp, cũng như các cuộc họp ủy ban và triển lãm.

Cuộc họp thường niên INTA 2023 đã được tổ chức trực tiếp tại Singapore từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 năm 2023.