Thông báo về Giải thưởng Toàn cầu 2024 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) là một cơ hội quan trọng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cũng như các công ty khởi nghiệp (Start-ups) có sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (IP) để thúc đẩy tăng trưởng và đóng góp tích cực cho xã hội thông qua sự đổi mới và sáng tạo của họ. Dưới đây là một số điểm nổi bật về giải thưởng này:

  1. Mở rộng đối tượng tham gia: Năm 2024, cuộc thi mở rộng thêm hạng mục mới dành cho các công ty khởi nghiệp (Start-ups), bên cạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp mới nổi và đang phát triển để được công nhận và hỗ trợ.
  2. Cơ hội cho người chiến thắng: Người chiến thắng sẽ được tư vấn 1:1 để hỗ trợ các chiến lược thương mại hóa tài sản trí tuệ, bao gồm cơ hội gây quỹ và hợp tác thương mại. Họ cũng sẽ được quảng bá quốc tế, tham dự các sự kiện uy tín và được hỗ trợ chi phí đi lại để tham gia Lễ trao giải tại Geneva.
  3. Hạn chót nộp đơn: Ngày 31 tháng 3 năm 2024 là hạn chót nộp đơn tham gia giải thưởng. Các doanh nghiệp quan tâm cần nhanh chóng chuẩn bị và nộp đơn để có cơ hội nhận được các phần thưởng và hỗ trợ từ WIPO.
  4. Thông tin chi tiết: Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký và yêu cầu tham gia có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của WIPO hoặc tại liên kết được cung cấp trong thông báo.

Giải thưởng này không chỉ là một cơ hội để các doanh nghiệp được công nhận và hỗ trợ mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới và sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.