Liệu cùng một người nộp đơn có thể nhận được hai bằng sáng chế tại Châu Âu cho cùng một sáng chế hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Công ước về Bằng sáng chế Châu Âu (EPC) không có bất kỳ điều khoản cụ thể nào liên quan đến khả năng cùng một người nộp đơn lại nhận được hai bằng sáng chế Châu Âu cho cùng một sáng chế. Do đó, trong quá khứ, Hội đồng xét xử và khiếu nại của Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO) đã ban hành các quyết định với các quan điểm khác nhau và đôi khi mâu thuẫn nhau về việc cấp bằng sáng chế kép.

Những lập trường mâu thuẫn này đã được thể hiện trong quyết định của Hội đồng xét xử và khiếu nại mở rộng của EPO (cơ quan cấp cao nhất của EPO) vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, cho rằng EPC phải được hiểu là loại trừ khả năng một người nộp đơn có được hai bằng sáng chế châu Âu cho cùng một sáng chế ở các trạng thái EPC giống nhau.

Trong quyết định, Hội đồng xét xử và khiếu nại mở rộng (EBA) phải trả lời câu hỏi chính sau:

“Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của Châu Âu có thể bị từ chối… nếu đơn yêu cầu bảo hộ cùng một chủ đề với bằng sáng chế Châu Âu đã được cấp cho cùng một người nộp đơn?”

Quyết định của EBA

EBA đã xem xét EPC, cũng như các công việc chuẩn bị dẫn đến việc thành lập EPC sau một hội nghị ngoại giao của các quốc gia “sáng lập” EPC. Cuối cùng họ đưa ra kết luận rằng mặc dù EPC không có điều khoản rõ ràng liên quan đến việc cấp bằng sáng chế kép, các công trình chuẩn bị đã chứng minh rằng phần lớn các quốc gia “sáng lập” EPC ủng hộ quan điểm không nên cấp hai (hoặc nhiều) bằng sáng chế châu Âu cho trường hợp một người nộp đơn cho cùng một sáng chế cho cùng một quốc gia EPC, nếu các bằng sáng chế châu Âu đó yêu cầu cùng ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

Do đó, EBA nhận thấy rằng, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của Châu Âu có thể bị từ chối (đang xem xét) nếu nó yêu cầu cùng một đối tượng với bằng sáng chế Châu Âu đã được cấp cho cùng một người nộp đơn và không phải là một phần của trạng thái? (Đối với đơn xin cấp bằng sáng chế của Châu Âu).

Đối tượng áp dụng

Trong quyết định của mình, EBA đã làm rõ rằng phát hiện trên áp dụng cho:

  1. Các đơn xin cấp bằng sáng chế gốc và bộ phận được nộp tại EPO;
  2. Đơn xin cấp bằng sáng chế của Châu Âu yêu cầu quyền ưu tiên tương tự (ví dụ: từ đơn đăng ký sáng chế quốc gia);
  3. Đơn xin cấp bằng sáng chế của châu Âu yêu cầu quyền ưu tiên từ đơn xin cấp bằng sáng chế của châu Âu trước đó; 
  4. Các đơn đăng ký sáng chế của Châu Âu có cùng ngày nộp đơn.

EBA làm rõ thêm rằng phát hiện trên có nghĩa là EPO có thể đưa ra phản đối đối với đơn xin cấp bằng sáng chế của Châu Âu thuộc một trong các loại trên trong quá trình thẩm định. Tuy nhiên, EBA đã không giải quyết câu hỏi liệu phản đối này có thể được đưa ra trong một thủ tục chống đối hay không (câu hỏi này vượt ra ngoài phạm vi các câu hỏi được đề cập đến EBA trong trường hợp này).

EBA cho biết thêm: lệnh cấm cấp bằng sáng chế kép chỉ áp dụng cho các đơn đăng ký bằng sáng chế của Châu Âu chỉ định các quốc gia EPC giống nhau. Do đó, nếu bằng sáng chế châu Âu đã được cấp chỉ chỉ định một số quốc gia EPC nhất định và đơn đăng ký vẫn đang chờ xử lý của châu Âu chỉ định các quốc gia EPC khác thì lệnh cấm cấp bằng sáng chế kép sẽ không được áp dụng.

Cuối cùng, EBA đã không giải quyết hoặc xem xét rõ ràng định nghĩa về “cùng một sáng chế” vì lý do đơn giản là các tuyên bố trong bằng sáng chế đã được cấp của châu Âu dẫn đến việc giới thiệu đến EBA và các tuyên bố của đơn đăng ký châu Âu đang chờ xử lý là hoàn toàn (100%) giống hệt nhau. Điều đáng chú ý là các án lệ trước đây của Hội đồng xét xử và khiếu nại EPO đã thiết lập rằng các khiếu nại có phạm vi trùng lặp, nhưng không giống nhau, không được coi là “cùng một sáng chế”.

Quyết định của EBA cuối cùng đã làm rõ một điểm luật vẫn còn bỏ ngỏ và là một vấn đề gây tranh cãi trong vài thập kỷ. Do đó, Người nộp đơn nên cân nhắc quyết định quan trọng này khi nộp đơn và truy tố các đơn đăng kí bộ phận trong EPO.