Phiên bản thứ 12 của bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ cho mục đích đăng ký nhãn hiệu, thường được gọi là bảng phân loại Nice sẽ trải qua những thay đổi đáng kể, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hệ thống phân loại này được duy trì bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), và đóng vai trò là khuôn khổ quan trọng cho hoạt động đăng ký nhãn hiệu trên toàn thế giới.

Những thay đổi đáng kể với bảng phân loại Nice trong năm 2024.

Tổng quan về các thay đổi

Tất cả 45 nhóm hàng hóa và dịch vụ trong bảng phân loại Nice đã được sửa đổi tỉ mỉ để phù hợp với những phát triển hiện đại và xu hướng của xã hội. Những thay đổi này vượt ra ngoài những tiến bộ công nghệ, nhằm nắm bắt bản chất của thế giới đang thay đổi, bao gồm các mối quan tâm về môi trường, và sự tập trung tới sức khỏe tâm thần.

Để đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, phiên bản bảng phân loại Nice năm 2024 đã kết hợp các thuật ngữ mới biểu thị ranh giới được mở rộng của hoạt động vận chuyển. Các khái niệm như “tầu vũ trụ” và “Ô tô tự lái” đã xuất hiện trong một số nhóm sản phẩm, phản ánh những phát triển mới nhất trong công nghệ giao thông vận tải.

Hơn nữa, việc bảng phân loại đã có các thuật ngữ liên quan đến giao dịch tiền điện tử và thực tế ảo đã làm nổi bật nỗ lực để bắt kịp với bối cảnh đầy năng động của lĩnh vực kỹ thuật số.

Bảng phân loại Nice cũng phản ánh những động lực thay đổi của xã hội bằng cách giới thiệu các thuật ngữ phản ánh thực tế của xã hội hiện đại. Các cụm từ như “Theo dõi và quản lý nội dung cho các phòng trò chuyện trên internet”, “Dịch vụ bán lẻ trực tuyến cho quần áo ảo có thể tải xuống” và “Dịch vụ du lịch mô phỏng được cung cấp trong môi trường ảo nhằm mục đích giải trí” là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của các dịch vụ tương tác và giải trí trực tuyến.

Nhận thức về môi trường và sức khỏe

Nhận thấy nhu cầu cấp bách về việc giải quyết các thách thức về môi trường, bảng phân loại cập nhật kết hợp các thuật ngữ liên quan đến phát triển bền vững. Điều này bao gồm các danh mục như “sản xuất năng lượng xanh tái tạo” và “Đi-ốt phát quang (LED)”, nhấn mạnh tầm quan trọng của các công nghệ thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, với tầm quan trọng ngày càng tăng của sức khỏe tâm thần, bảng phân loại Nice hiện đã bao gồm các thuật ngữ về sức khỏe tâm lý.

Phiên bản thứ 12 của bảng phân loại Nice cũng đã giới thiệu một tập hợp các thuật ngữ phản ánh sự đa dạng của sở thích của người tiêu dùng. Đáng chú ý, việc thêm “Đồ trang sức cho thú cưng” nhấn mạnh sự công nhận thú cưng là thành viên không thể thiếu của nhiều gia đình, xứng đáng với những sản phẩm riêng biệt.

Những thay đổi sắp tới đối với phiên bản thứ 12 của bảng phân loại Nice mang đến một cách tiếp cận chủ động để duy trì sự phù hợp với sự phát triển của xã hội. Với việc kết hợp các thuật ngữ nắm bắt được bản chất của đổi mới công nghệ, những thay đổi trong xã hội, mối quan tâm về môi trường và nhận thức về sức khỏe tâm thần, Phân loại Nice vẫn sẽ là một công cụ quan trọng cho hoạt động đăng ký nhãn hiệu.

Phiên bản cập nhật của Phân loại Nice có thể được truy cập trên trang web của WIPO hoặc dưới đây.