Cơ quan sáng chế của Liên hợp quốc thông báo số đơn đăng ký sáng chế đã giảm gần 2%, đây là lần giảm đầu tiên sau 14 năm trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã báo cáo có 272.600 đơn đăng ký được nộp trong năm 2023, con số này đã giảm 1,8% so với năm trước. Hai quốc gia dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký sáng chế quốc tế là Trung Quốc (69.610) và Hoa Kỳ (55.678) đều báo cáo số lượng đơn đăng ký giảm so với năm 2022, với con số lần lượt là 0,6% và 5,3%. Trong trường hợp của Trung Quốc, đây là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2002.

Theo WIPO, sự giảm sút về số lượng đơn đăng ký sáng chế có thể phản ánh những thách thức lớn mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt. Đổi mới và tiến bộ công nghệ là yếu tố quan trọng trong tạo ra tăng trưởng kinh tế và việc làm trong tương lai. Các nhà hoạch định chính sách cần phải đảm bảo rằng họ có thể tạo ra một môi trường đổi mới sôi động để hỗ trợ sự phát triển trong tương lai.

Mặc dù có sự giảm sút trong số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế trên thế giới, một số quốc gia vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ. Ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, mức tăng về số lượng đơn đăng ký sáng chế của Hàn Quốc đã thể hiện sự kiên trì trong đổi mới và nghiên cứu phát triển.

Hiệp ước Hợp tác Sáng chế, với sự tham gia của 157 quốc gia, tiếp tục là một công cụ quan trọng để hỗ trợ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn cầu. Tính đến nay, khoảng 60% số lượng đơn đăng ký sáng chế toàn cầu được thực hiện thông qua hiệp ước này. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra một môi trường đổi mới toàn cầu.

Tổng kết lại, sự giảm sút trong số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế là một tín hiệu cảnh báo về thách thức mà nền kinh tế đang đối mặt. Tuy nhiên, nó cũng là một cơ hội để các quốc gia cùng nhau tìm ra các giải pháp đổi mới và thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu trong giai đoạn bất ổn này.