Đối với cộng đồng nhạc sĩ, chỉ cần phối hợp các hợp âm G, C và D trên chiếc đàn guitar, họ có thể tạo nên hàng trăm bản hit. Thật sự, thuật ngữ “ba hợp âm” đã gần như trở thành một thể loại riêng. Vì chỉ có một số hữu hạn các nốt riêng lẻ, cũng như một số hạn chế về các chuỗi hợp âm, nhạc sĩ chỉ có một số lượng nốt nhất định để tạo nên tác phẩm của mình. Do đó, vi phạm bản quyền rất hay xảy ra trong lĩnh vực âm nhạc, ngay cả khi các nhạc sĩ không ý thức được hành vi vi phạm của mình.

Những vụ kiện về bản quyền chắc chắn sẽ lấy đi rất nhiều thời gian và chi phí. Vậy, các nhạc sĩ có thể thực hiện những hành động nào để tránh và ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền?

Xác định những hành vi vi phạm bản quyền

Các nhạc sĩ sẽ phải biết bản quyền là gì và khi nào hành vi vi phạm bản quyền xảy ra. Có một quan niệm phổ biến rằng luật bản quyền khá giống với nhãn hiệu hay sáng chế. Bản quyền khá dễ dàng để sở hữu và cũng không khó khăn để các hành vi vi phạm xảy ra, cho dù các nhạc sĩ có muốn hay không. Bởi vì Các quy định về Bản quyền và Công ước Berne có các hạn chế tương tự, việc tìm hiểu về luật bản quyền và Công ước Berne là bước đầu tiên mà các nhạc sĩ cần thực hiện để tránh và ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền.

Chỉ sử dụng tác phẩm của mình

Nguyên tắc cơ bản của các quy định về bản quyền dựa trên sự cho phép từ tác giả, chủ sở hữu hoặc người nắm giữ bản quyền tác phẩm. Các nhạc sĩ sẽ không được phép sử dụng tác phẩm của người khác trừ khi họ là tác giả ban đầu của tác phẩm. Thực tế là, việc có hay không có bản quyền gắn liền với một tác phẩm không thực sự quan trọng, các nhạc sĩ chỉ nên sử dụng tác phẩm gốc của riêng mình và họ sẽ chắc chắn mình có sao chép một bài hát khác hay không.

Đăng ký bản quyền

Mặc dù tác giả tự động sở hữu bản quyền tác phẩm ngay khi tác phẩm được tạo ra, nhưng các lợi ích và khả năng bảo vệ quan trọng khác sẽ được tác giả tiếp cận nếu tác phẩm được đăng ký bản quyền. Ở nhiều quốc gia, việc đăng ký bản quyền cho phép tác giả yêu cầu bồi thường và cả chi phí luật sư nếu có ai đó sử dụng tác phẩm của họ một cách trái phép.

Khả năng sử dụng tác phẩm khác

Trong khi người hâm mộ và nhạc sĩ có thể truyền cảm hứng cho nhau, ranh giới giữa truyền cảm hứng và sao chép là rất mong manh. Nói chung, một bài hát được tạo ra bằng cách sử dụng tài năng và nỗ lực của tác giả sẽ được coi là tác phẩm gốc và do đó được bảo vệ bởi bản quyền. Bài hát đó phải được viết ra hoặc được ghi lại trên một hình thức cố định để được bảo vệ với bản quyền.

Không có biện pháp cụ thể để đánh giá tính nguyên bản trong các tác phẩm âm nhạc; nhưng, số lượng nốt nhạc và các chuỗi hợp âm được sử dụng trong một bài hát là một yếu tố thường được xem xét. Các quy định bản quyền chỉ bảo vệ sự biểu đạt của ý tưởng, chứ không phải ý tưởng. Theo đó, các nhạc sĩ có thể viết những bài hát về bất kỳ chủ đề nào, miễn là bài hát của họ có sự khác biệt đáng kể so với tác phẩm của các nghệ sĩ khác.