Đăng ký nhãn hiệu dễ dàng với dịch vụ của ASL Law.

New Zealand là một đảo quốc nhỏ những lại có nền kinh tế phát triển thịnh vượng. Đây là một thị trường với nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù vậy, hầu hết các doanh nghiệp chưa chú ý đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc gia này và có thể đánh mất rất nhiều cơ hội để phát triển thương hiệu, cũng như có nguồn thu lớn tại thị trường này. Vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand là rất quan trọng để có thể tận dụng mọi cơ hội. Bên cạnh đó, đăng ký nhãn hiệu cũng đem lại rất nhiều lợi ích khác cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand

New Zealand sử dụng quy tắc “first to use” để quyết định quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu thương mại. Điều này có nghĩa rằng, người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu ở New Zealand sẽ có quyền sở hữu công nghiệp, chứ không phải người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sau đó.

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 1. Tra cứu nhãn hiệu
 2. Chuẩn bị nộp đơn
 3. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 4. Thủ tục thẩm định đơn đăng ký
 5. Công bố đơn
 6. Cấp văn bằng bảo hộ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu tại New Zealand bao gồm:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu,
 • Giấy ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh hưởng quyền ưu tiên;
 • Các bản dịch tài liệu, nếu tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài.
 • Giấy cấp quyền sử dụng tên công ty, tên cá nhận, tên hoặc biểu tượng thành lập, hình ảnh, hình vẽ. Hoặc bất kì sự mô tả nào xuất hiện trên nhãn hiệu
 • Giấy cấp quyền sử dụng các cờ, phù hiệu, biểu tượng, hình vẽ của cơ quan có thẩm quyền. Hoặc phù hiệu, con dấu, dấu xác nhận tiêu chuẩn, dấu bảo hành.
 • Giấy cấp quyền sử dụng dấu hiệu của nhãn hiệu giá trị tượng trưng cao, biểu tượng của tên địa lý.
 • Giấy cấp quyền của chủ sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu bị gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đăng ký.
 • Quy chế sử dụng cho nhãn hiệu tập thể, chứng nhận, liên kết.

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại New Zealand thường mất khoảng 12-24 tháng. Thời gian bảo hộ nhãn hiệu tại New Zealand là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Hết thời hạn này, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần thêm một chu kỳ 10 năm.