Nằm ở bờ biển phía bắc của đảo Borneo ở Đông Nam Á, Brunei thường được biết đến như một quốc gia giàu có với trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Như Việt Nam, Brunei cũng là thành viên của Công ước Paris và Nghị định thư Madrid. Vậy nên, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Brunei ngoài cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp thông thường, người nộp đơn còn có thể yêu cầu chỉ định việc bảo hộ nhãn hiệu tại Brunei dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp trước đó tại một trong số các quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid (trong đó có Việt Nam).

Quy trình đăng ký nhãn hiệu ở Brunei

Nguyên tắc đăng ký nhãn hiệu ở Brunei

Brunei là một quốc gia xét duyệt đơn đăng ký nhãn hiệu dựa theo nguyên tắc ‘First to use’. Do đó, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được quyết định bởi những người đầu tiên sử dụng nó, không phải người đầu tiên nộp đơn đăng ký.

Nguyên tắc này có nghĩa là khi xem xét hai hay nhiều đơn đăng ký cho cùng một nhãn hiệu hoặc khi phát sinh tranh chấp trong việc đăng ký nhãn hiệu thì cơ quan đăng ký sẽ thẩm tra thời điểm sử dụng nhãn hiệu của các bên liên quan. Bên nào chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu của mình là có trước thì sẽ được cấp đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu đó.

Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở Brunei

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký nhãn hiệu ở Brunei

• Đơn đăng ký nhãn hiệu.

• Mẫu TM1.

• Bản sao nhãn hiệu cần đăng ký (Theo khổ A4).

• Mẫu bổ sung TM22.

Kiểm tra nhãn hiệu

• Đơn đăng ký được kiểm tra về hình thức (như kiểm tra nhóm nhãn hiệu, phần mô tả nhãn hiệu, bản sao nhãn hiệu, …)

• Nếu đơn đăng ký hợp lệ, BruIPO sẽ phát hành mẫu đơn TM27. Người nộp đơn cần điền và nộp mẫu TM27 trong vòng 2 tháng kể từ ngày BruIPO phát hành đơn.

Cấp văn bằng bảo hộ

• Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được xuất bản trên Tạp chí nhãn hiệu. Trong vòng 03 tháng kể từ ngày xuất bản, những người khác có thể nộp đơn phản đối đơn đăng ký trên.

• Trong thời gian phản đối, nếu nhãn hiệu không bị phản đối hoặc trong trường hợp có phản đối nhưng phán quyết có lợi cho người nộp đơn, người nộp đơn sẽ được cấp văn bằng bảo hộ trong vòng 1 tháng sau đó.

• Nhãn hiệu đã đăng ký thành công sẽ được xuất bản trên Tạp chí Nhãn hiệu.

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu ở Brunei

Điều gì ảnh hưởng đến quy trình đăng ký nhãn hiệu?

• Các tài liệu nộp không đầy đủ hoặc không đạt đủ yêu cầu.

• Người nộp đơn không phản hồi với BruIPO.

Nhãn hiệu được bảo hộ có hiệu lực từ khi nào?

Sự bảo hộ cho nhãn hiệu đã đăng ký bắt đầu vào ngày đơn đăng ký được nộp lên BruIPO (ngày nộp đơn).

Nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ có thời hạn bảo hộ trong bao lâu?

Brunei, cũng như hầu hết các quốc gia khác đều công nhận nhãn hiệu sẽ có giá trị 10 năm và có thể được gia hạn nhiều lần miễn là chủ sở hữu đáp ứng các yêu cầu pháp lý về việc duy trì và gia hạn nhãn hiệu sau đăng ký và nộp kịp thời tất cả các tài liệu cần thiết. Sau 10 năm, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải gia hạn thời gian bảo hộ nhãn hiệu.

Sau khi đăng ký, liệu nhãn hiệu có được bảo hộ trên toàn thế giới không?

Đơn đăng ký nhãn hiệu với BruIPO chỉ giới hạn cho việc bảo hộ nhãn hiệu ở Brunei Darussalam. Tuy nhiên, người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Hệ thống Madrid để được bảo hộ nhãn hiệu ở tất cả các quốc gia thành viên của Hệ thống Madrid.