Ngày 21/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị phát động Phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật năm 2024 của Thành phố. Hội nghị đã có sự tham dự của ông Lưu Hoàng Long – Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương của Thành phố Hải Phòng.

Trong báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vinh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Thành phố Hải Phòng đã đánh giá cao hoạt động phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong thời gian qua. Các hoạt động này đã được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố, đồng thời mang lại nhiều hiệu quả kinh tế – xã hội quan trọng.

Việc áp dụng sáng kiến trong các cơ quan và đơn vị đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động và tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan và đơn vị trong Thành phố.

Tính đến thời điểm hiện tại, các sáng kiến được đề xuất và công nhận cấp Thành phố ngày càng có chất lượng cao, nhiều trong số đó đã được áp dụng và triển khai rộng rãi trên toàn Thành phố.

Số lượng sáng kiến đề nghị xét cấp Thành phố năm 2023 tăng đáng kể so với năm trước, trong đó có nhiều lĩnh vực khác nhau như cải cách hành chính. UBND Thành phố đã công nhận và đánh giá cao 63 sáng kiến năm 2023, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Trong phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Lưu Hoàng Long đã nhấn mạnh về sự năng động và tốc độ phát triển nhanh chóng của Hải Phòng, cũng như các thành tựu đáng kể trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và sáng kiến.

Ông cũng đề xuất một số hoạt động như tăng cường nhận thức về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp, cũng như quan tâm đến việc đầu tư và hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Hội nghị cũng đã nghe các đại diện của các Sở, ban, ngành của Thành phố tham luận về các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trên địa bàn Thành phố.