Nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mở Khóa đào tạo Tổng quan về sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) xây dựng. Khóa học đã được WIPO hỗ trợ để triển khai phiên bản tiếng Việt trên Cổng đạo tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ (https://e-learning.ipvietnam.gov.vn).

Thông tin về khóa đào tạo

– Tên khóa đào tạo: Tổng quan về Sở hữu trí tuệ năm 2023 (đợt 3);

– Hình thức: học trực tuyến bằng các tài liệu đọc và làm bài kiểm tra đánh giá;

– Thời gian đăng ký: 19/11/2023-30/11/2023

– Thời gian học và làm bài kiểm tra: 01/12/2023-21/01/2024

– Ngôn ngữ: tiếng Việt;

– Chi phí: Miễn phí.

– Cách thức đăng ký khóa đào tạo chi tiết như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Cổng Thông tin đào  tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Nếu đã có tài khoản, bạn bỏ qua bước này.      

Bước 2: Đăng nhập vào Cổng Thông tin đào  tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.           

Bước 3: Tìm khóa đào tạo “Tổng quan về sở hữu trí tuệ” đã mở đăng ký theo thời gian nêu trên. Bạn sẽ thấy nút “Đăng ký” như hình mình họa.

Qua thời gian mở đăng ký thì nút “Đăng ký” sẽ không còn, bạn không thể đăng ký khóa đào tạo này.        

Bước 4: Điền ô “Nội dung” (ví dụ: sinh viên/doanh nghiệp/cán bộ/giảng viên đăng ký khóa đào tạo cơ bản), và nộp CV tại ô “Chọn CV”. Sau đó ấn “Gửi phê duyệt”.

Cổng Thông tin đào tạo trực tuyến sẽ phê duyệt vào khóa đào tạo này trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đăng ký và gửi email thông báo.   

Bước 5: Kiểm tra việc đăng ký khóa đào tạo thành công và vào xem nội dung khóa đào tạo, bạn làm theo hướng dẫn tại đây: https://e-learning.ipvietnam.gov.vn/danh-sach-video/detail/13