Cuộc họp lần thứ 72 của Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề đã diễn ra từ ngày 22 đến 26/4/2024 tại Đà Nẵng và Huế, Việt Nam, với sự chủ trì của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc tổ chức AWGIPC 72 và các sự kiện liên quan nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò của mình trong tầm nhìn khu vực và tăng cường hình ảnh và vị thế của mình trong ASEAN và cộng đồng quốc tế.

Tại AWGIPC 72, các nước ASEAN đã tập trung vào việc đánh giá và thảo luận về triển khai Chương trình hành động của ASEAN về SHTT giai đoạn 2016-2025 và các hoạt động hợp tác về SHTT với các đối tác của ASEAN. Ngoài ra, họ cũng đã nghiên cứu về phạm vi của chương trình hành động sau năm 2025 và nâng cấp Hiệp định khung ASEAN về Hợp tác Sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh cuộc họp chính, các sự kiện bên lề như Cuộc họp lần thứ 15 của Tiểu ban Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA IPC 15) cũng đã diễn ra. Tại đây, các bên đã rà soát việc thực hiện nghĩa vụ theo các điều khoản về quyền tác giả và tham gia các điều ước quốc tế về SHTT của Hiệp định AANZFTA.

Nhân dịp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2024, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức các hoạt động tại Huế, bao gồm buổi lễ chào mừng và phát động cuộc thi “Sinh viên miền Trung sáng tạo xanh”. Cũng trong dịp này, Cục SHTT đã tiến hành các cuộc họp song phương với các đối tác như EPO, INPI và WIPO để thảo luận về các vấn đề hợp tác trong thời gian tới và ký kết các kế hoạch hành động cụ thể.

Tổng kết lại, việc tổ chức thành công AWGIPC 72 và các sự kiện bên lề không chỉ thúc đẩy hợp tác về sở hữu trí tuệ trong khu vực ASEAN mà còn củng cố vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và quốc tế.