Anaqua, công ty cung cấp giải pháp nhằm mục đích quản lý tài sản trí tuệ và việc đổi mới, đã thông báo vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, rằng công ty liên doanh mới sản xuất pin tự động của Panasonic-Toyota, công ty Prime Planet Energy & Solutions, đã lựa chọn nền tảng AQX của Anaqua để quản lí và tăng cường doanh mục đầu tư vào tài sản trí tuệ (IP) toàn cầu của công ty.  

Toyota and Panasonic
Liên doanh Panasonic-Toyota. Ảnh: ELN

PPE&S sẽ tận dụng các quy trình làm việc và bản mẫu đã được cấu hình của AQX để giúp họ trong việc nhanh chóng đăng ký nhãn hiệu của riêng họ và để xây dựng danh mục đầu tư IP phát triển nhanh của họ. Sự đổi mới toàn bộ của liên doanh; thời gian hiệu lực của IP sẽ được quản lí trên nền tảng của Anaqua. Chức năng phân tích và theo dõi chi phí; chẳng hạn như HyperView và quản lý tài chính; sẽ giúp hỗ trợ PPE&S trong việc xây dựng một danh mục đầu tư mạnh vào IP; tối ưu giá cả, điều này cũng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. 

Bob Romeo, giám đốc điều hành của Anaqua; nói: “PPE&S có một nhiệm vụ quan trọng; phát triển dòng pin tự động thế hệ tiếp theo; để phổ biến việc sử dụng xe điện và giúp tạo một môi trường sạch hơn. Chúng tôi rất vui mừng khi được làm việc cùng với họ để góp phần đổi mới lĩnh vực này,”  

Scottie