Bản quyền hay thuật ngữ chính xác là quyền tác giả không cần thiết phải đăng ký mà vẫn được tự động bảo hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà sáng tạo vẫn được khuyến khích chủ động đăng ký bản quyền tại Việt Nam để có được sự bảo hộ tốt hơn đối với tác phẩm của mình.

Phương thức đăng ký bản quyền tại Việt Nam

Phương thức đăng ký bản quyền tại Việt Nam bao gồm các bước chính sau:

  1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Bao gồm các giấy tờ như đơn đăng ký bản quyền, bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy phép kinh doanh của người đăng ký.
  2. Điền đơn đăng ký bản quyền: Người đăng ký cần lựa chọn hình thức đăng ký (đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến) và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký.
  3. Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền: Người đăng ký cần đưa hồ sơ đăng ký tới cơ quan đăng ký bản quyền là Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam theo hình thức trực tiếp. Nếu lựa chọn đăng ký trực tuyến, người đăng ký thông thường vẫn sẽ cần đến các điểm tiếp nhận đơn ít nhất một lần.
  4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký: Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của người đăng ký.
  5. Kiểm tra và thẩm định: Sau khi kiểm tra và thẩm định chi tiết hồ sơ đăng ký, cơ quan đăng ký sẽ quyết định cho phép hay không cho phép đăng ký bản quyền.
  6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền: Nếu đăng ký được chấp thuận, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho người đăng ký.

Việc đăng ký bản quyền giúp bảo vệ quyền lợi và tài sản trí tuệ của người sở hữu bản quyền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và phát triển sản phẩm sáng tạo.

Phương thức đăng ký bản quyền tại Việt Nam

Khi đăng ký thành công, tác phẩm sẽ được cấp, cập nhật thông tin về ngày nộp đơn, cũng như thông tin về việc tạo và bằng chứng về khái niệm và phát triển sáng tạo trên hệ thống. Điều này cung cấp bằng chứng rõ ràng về quyền tác giả và quyền sở hữu không thể bị từ chối.

Ngược lại, nếu đăng ký thất bại, nhà sáng tạo cần cẩn trọng hơn và tạo nên một kế hoạch bảo hộ tài sản trí tuệ khác bởi lẽ khi đó, nếu có tranh chấp xảy ra thì tác giả sẽ không thể chứng minh được rằng mình là chủ sở hữu, tác giả của tác phẩm.

Công ước Berne về bản quyền

Việt Nam là quốc gia thành viên của Công ước Berne về Bản quyền. Vì Việt Nam là một bên ký kết Công ước Berne, bất kỳ tác phẩm nào có nguồn gốc từ Việt Nam sẽ được bảo vệ bản quyền tại mỗi quốc gia thành viên của Công ước Berne.

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (Công ước Berne) là một thỏa thuận quốc tế điều chỉnh quyền tác giả. Thỏa thuận lần đầu tiên được chấp nhận tại Berne, Thụy Sĩ, vào năm 1886.

Khi tác phẩm bị xâm phạm trên thế giới, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản sẽ có thể thực hiện các hành động pháp lý để bảo hộ tài sản trí tuệ, bảo vệ quyền lợi của mình.