Hệ thống đăng ký sáng chế PCT là hệ thống đăng ký sáng chế quốc tế hỗ trợ cho cá nhân, doanh nghiệp mong muốn có một phương pháp đăng ký sáng chế hiệu quả về chi phí và thời gian ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong bài viết sau, VLIP sẽ trình bày một vài khái niệm cơ bản về hệ thống đăng ký sáng chế PCT.

Hệ thống đăng ký sáng chế PCT

Hệ thống đăng ký sáng chế PCT là một hệ thống quốc tế được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). PCT là từ viết tắt của “Patent Cooperation Treaty”, hay còn gọi là “Hiệp định Hợp tác Bảo hộ Sáng chế”.

Hệ thống PCT cho phép các bên đăng ký khả năng đăng ký sáng chế của họ ở một quốc gia và đồng thời đệ trình yêu cầu đăng ký sáng chế ở nhiều quốc gia quốc tế chỉ với một đơn duy nhất với một khoản phí phải đóng duy nhất. Điều này giúp giảm thiểu chi phí và thời gian đăng ký sáng chế cho các doanh nghiệp và cá nhân mong muốn tận dụng lợi thế thương mại từ sáng tạo, sáng chế.

Cụ thể, với PCT, đơn đăng ký sáng chế sẽ được xem xét bởi WIPO và các cơ quan sở hữu trí tuệ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ là một thành viên tham gia PCT. Khi đăng ký được chấp thuận, sáng chế sẽ được bảo hộ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia PCT.

Lưu ý về hệ thống PCT

Ngoài các ưu điểm về tính tiện lợi và chi phí, thủ tục,… cần lưu ý rằng khi một bên đăng ký sáng chế qua PCT, điều đó không có nghĩa rằng chắc chắn sáng chế sẽ được chấp thuận ở tất cả các quốc gia PCT.

Có thể hiểu PCT là một công cụ giúp kết nối dễ dàng giữa bên đăng ký với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của từng quốc gia riêng biệt thuộc hệ thống PCT. Qua đó, việc chấp thuận đăng ký sáng chế tại quốc gia đó sẽ còn phụ thuộc vào nội dung đăng ký của đơn sáng chế và luật pháp về sở hữu trí tuệ, sáng chế của quốc gia đó.

Cơ bản về hệ thống đăng ký sáng chế PCT

Nếu một phần trong đơn đăng ký bị xem xét là không phù hợp với luật pháp của một quốc gia như mang ký tự cấm, xâm phạm đến sáng chế khác,… thì đơn đăng ký sáng chế tại quốc gia đó sẽ không được chấp thuận, dù chủ đơn đã đăng ký bảo hộ sáng chế thành công tại quốc gia ban đầu.

Ngoài ra, một lưu ý đáng chú ý khác là dù hệ thống PCT là hệ thống đăng ký sáng chế lớn nhất thế giới, vẫn có nhiều quốc gia không nằm trong hệ thống PCT như Đài Loan, Eritrea, Bhutan,… có thể đã nộp đơn nhưng chưa được xét duyệt gia nhập PCT bởi WIPO.

Qua đó, bên đăng ký cần kiểm tra quốc gia dự định đăng ký có thuộc PCT không để từ đó soạn thảo kế hoạch đăng ký tương ứng.

Cuối cùng, khi đăng ký PCT, bên đăng ký có thể lựa chọn quốc gia đăng ký để tiết kiệm chi phí theo kế hoạch phát triển của mình mà không nhất thiết phải tự động lựa chọn đăng ký tại tất cả các quốc gia trong hệ thống PCT (Khoảng 153 quốc gia tính đến cuối năm 2021).