Tại hội thảo về sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ tổ chức tại Trường đại học Luật TP.HCM vừa qua, nhiều chuyên gia quan tâm thảo luận là việc bảo hộ với nhãn hiệu, trong đó, có đề xuất sửa đổi việc các quy định danh mục nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo điểm 42 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN đã quy định rõ, các nhãn hiệu nổi tiếng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và phù hợp với quy định tại Điều 6bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ và thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu đó mà không cần thủ tục đăng ký. Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu bao gồm các thông tin về phạm vi, quy mô, mức độ, tính liên tục của việc sử dụng nhãn hiệu.

Tuy nghiên, tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Nam Giang – giám đốc Trung tâm SHTT (Trường ĐH Luật TP.HCM) cho biết thực trạng về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay đang có một số bất cập.

Hội Thảo về sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ – Ảnh: U.L

Tranh cãi việc xây dựng danh mục nhãn hiệu nổi tiếng

Đầu tiên, các chuyên gia cho rằng, hiện tại thiếu quy định về trình tự, thủ tục công nhận 1 nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng. Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại điều 75 Luật SHTT chưa phù hợp để áp dụng, thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng chưa rõ ràng.

PGS.TS Nguyễn Thị Nam Giang Giang cho rằng việc nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng luôn luôn là điều mà bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức nào đều mong muốn và phấn đấu. Vì nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ một cách tự động mà không cần tiến hành thủ tục đăng ký, với một phạm vi bảo hộ rất rộng cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, trong hơn 15 năm thi hành Luật SHTT chưa có bất kỳ một nhãn hiệu nào được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, cũng chưa có một danh mục nhãn hiệu nổi tiếng nào được thiết lập. Việc Luật SHTT đưa ra 8 tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có tiêu chí nào bắt buộc, dẫn đến việc hiểu rằng bắt buộc phải đáp ứng cả 8 tiêu chí. Điều này rất khó cho nhiều doanh nghiệp khi muốn đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng.

Bà Giang đề xuất tách thành 2 nhóm bắt buộc và tham khảo. Như vậy, các doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc bảo vệ nhãn hiệu. Do đó, luật SHTT nên xây dựng 1 danh mục về nhãn hiệu nổi tiếng bởi đặc thù bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là bảo vệ thụ động, trong trường hợp có hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh – trưởng khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội – cũng cho rằng khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay chưa phù hợp với pháp luật quốc tế. Hiện nay có 8 tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên việc liệt kê mang tính chất kín như vậy gây khó khăn cho các chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, trong khi đó việc đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng rất linh hoạt, dựa trên thông tin đa dạng.

Ngược lại, TS Trần Lê Hồng – phó cục trưởng Cục SHTT – cho rằng công nhận nhãn hiệu nổi tiếng như một kiểu quy chế pháp lý đối với nhãn hiệu đó, không hạn chế về thời gian. Điều này dẫn đến chuyện khi thừa nhận rồi thì có đưa ra khỏi danh mục không và khi đưa ra khỏi danh mục thì phải có quy trình loại bỏ nó.

Nhãn hiệu nổi tiếng cần được công nhận ở một thời điểm nhất định và trách nhiệm thuộc về chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu cho rằng nhãn hiệu của mình nổi tiếng thì phải chứng minh.

Hiện tại, các chuyên gia vẫn đang thảo luận để đưa ra quy định phù hợp nhất.