Ngày 25 tháng 7, Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (UPSTO) đã cấp cho Apple chứng nhận nhãn hiệu đã đăng ký cho “AirPods Pro”. Mới đây, Apple đã được cấp 12 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (KDCN) cho AirPods Pro Case (hộp đựng airpods) bởi Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hồng Kông. Trong đó, chỉ vài bằng độc quyền KDCN là cho các thiết kế vỏ ngoài; còn lại là cho các thiết kế bên trong. 9 trong 12 bộ ảnh là kiểu dáng CAD, 3 bộ còn lại có tổng hơn 60 ảnh. Cũng trong tuần này, Apple cũng đã được cấp Giấy chứ nhận nhãn hiệu đã đăng ký cho Biểu tượng Ứng dụng  ‘Find My’.

Khác với bằng sáng chế cung cấp cho công chúng một bản trích yếu, tóm tắt và mô tả chi tiết của một sáng chế; bằng độc quyền kiểu dáng bị giới hạn ở việc chỉ cung cấp cho công chúng các hình minh họa kiểu dáng thiết kế mà không mô tả các chi tiết cụ thể.

Apple giành được 12 Bằng độc quyền kiểu dáng cho AirPods Pro Cases

Dưới đây là các thiết kế mà Apple đã được cấp chứng nhận tại Hồng Kong ngày hôm qua. Bộ hình ảnh đầu tiên chỉ bao gồm vỏ hộp đựng. Bộ hình ảnh thứ hai bao gồm AirPods Pro trong hộp đựng của chúng. Và bộ thứ ba trình bày một trong ba bộ ở dạng ảnh chụp.

Thiết kế vỏ ngoài Airpods Pro của Apple. Ảnh: Patently Apple
Thiết kế bên trong của Airpods Pro. Ảnh: Patently Apple 

Dưới đây là 9 bằng độc quyền KDCN của AirPods Pro Case với một hình ảnh thu nhỏ duy nhất. Apple đăng ký bảo hộ các KDCN này bằng cách tách rời và làm nổi bật mọi phân đoạn của thiết kế để có thể hình dung mọi góc độ bị che phủ. Qua đó cung cấp cho Apple phạm vi bảo vệ tối đa bởi pháp luật.

Apple giành được 12 Bằng sáng chế về Thiết kế cho AirPods Pro Cases. Ảnh: Patently Apple

Biểu tượng Ứng dụng ‘Find My’ của Apple là nhãn hiệu đã được đăng ký

Ngày 28/7/ 2020, UPSTO đã cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu cho biểu tượng Ứng dụng ‘Find My’. Nhãn hiệu này thuộc Nhóm 09 trong Bảng Phân loại Hàng hóa và Dịch vụ Quốc tế Ni-Xơ, bao gồm:

“Phần mềm máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong việc tìm kiếm, theo dõi, hiển thị và chia sẻ vị trí địa lý của các cá nhân và hàng điện tử tiêu dùng; gửi thông báo về vị trí địa lý của các cá nhân; xác định vị trí hàng điện tử tiêu dùng bị mất và ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu người dùng.”

– Rùa –