Khi soạn thảo đơn đăng ký sáng chế, người soạn thảo cần lưu ý 2 yếu tố quan trọng sau đây đối với việc nộp đơn đăng ký hoặc bảo hộ bằng sáng chế sau khi đăng ký trước sự xâm phạm của bên thứ ba.

Hai điều kiện phải được đáp ứng để bằng sáng chế được coi là hợp pháp.

Mô tả chi tiết sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế

Thứ nhất, bằng sáng chế phải đầy đủ, rõ ràng. Đơn sáng chế phải chỉ rõ cách thức sáng tạo, đối tượng sáng chế được tạo ra hoặc sử dụng để được cấp.

Đối tượng của đơn xin cấp bằng sáng chế có thể phức tạp. Ví dụ, một đơn đăng ký sáng chế có thể được soạn thảo, nộp để cấp bằng cho phương pháp sản xuất kim cương tổng hợp bằng phương pháp lắng đọng hơi. Đối với các sáng chế phức tạp, không thuộc chuyên ngành của bên xét duyệt, hầu hết mọi người sẽ không hiểu, kể cả các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như tòa án thương mại.

Qua đó, tòa án có thể gặp khó khăn trong việc hiểu ý chính của đơn đăng ký bằng sáng chế nếu không có bất kỳ mô tả chuyên sâu nào. Do đó, để có thể xem xét, duyệt đơn, bên kiểm duyệt có thể cần một hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để hiểu rõ hơn về đơn đăng ký, cũng như để đối chiếu với các sáng chế hiện hữu hoặc đơn đăng ký sáng chế đang trong quá trình thẩm định.

Mô tả chi tiết giúp các bên hiểu rõ ràng và đầy đủ về chức năng của sáng chế. Điều này là cần thiết để các thẩm định viên, luật sư và những người được cấp phép tiềm năng hiểu được phạm vi của sáng chế, tính mới và tính hữu dụng của nó.

Mô tả chi tiết về chức năng của sáng chế giúp xác định phạm vi yêu cầu bảo hộ sáng chế. Điều này rất quan trọng vì các yêu cầu bảo hộ là cơ sở pháp lý cho bằng sáng chế và việc mô tả rõ ràng và chính xác chức năng của sáng chế có thể giúp đảm bảo rằng các yêu cầu bảo hộ được diễn giải chính xác.

Khả năng hiểu của một người có kỹ năng trong cùng lĩnh vực

Thứ hai, các tòa án xem xét các thông số để xác định liệu một cá nhân có kỹ năng và kiến thức trong ngành liên quan có thực sự hiểu, nhận thức được hành vi vi phạm sáng chế hay không, hay nói cách khác là có thể tạo hoặc hiểu sáng chế một cách nhanh chóng và dễ dàng không.

Mô tả chức năng phải đủ để cho phép một người có kỹ năng trong lĩnh vực này sao chép sáng chế. Một bản mô tả chi tiết có thể giúp chứng minh tính mới của sáng chế và cho phép các thẩm định viên xác định khả năng được cấp bằng sáng chế của nó.

Để bằng sáng chế đủ mạnh để chống lại nỗ lực hủy bỏ hiệu lực từ các bên khác, các vấn đề khi soạn thảo đơn đăng ký sáng chế cần được giải quyết từ đầu, cung cấp cơ sở để đánh bại các yêu cầu hủy bỏ, bảo hộ quyền lợi của chủ sở hữu bằng sáng chế.