Ở phần cuối này, chúng ta sẽ cùng điểm qua vụ kiện giữa Quanta Computer, Inc và LG Electronics, Inc (SCOTUS 2008).

Kết quả của vụ kiện giữa Quanta Computer, Inc. và LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) là một quyết định đáng chú ý của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Trong đó Tòa án tái xác nhận tính hợp lệ của học thuyết chấm dứt quyền sáng chế. Đối với những người chưa bắt đầu, học thuyết chấm dứt quyền sáng chế có thể được giải thích như vậy – Khi chủ sở hữu bằng sáng chế bán sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế cho người mua thứ nhất, người mua sản phẩm (người mua thứ hai) được tự do sử dụng hoặc bán sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế đó mà không cần lo lắng về việc bị kiện vi phạm bởi chủ sở hữu bằng sáng chế.

Lg là một trong những tập đoàn công nghệ nổi tiếng trên thế giới

Trong vụ kiện này, các bằng sáng chế thuộc sở hữu của LG Electronics và bao gồm các phương pháp và hệ thống xử lý thông tin. LG đã ký hai hợp đồng với Intel, một thỏa thuận chính và một thỏa thuận cấp phép. Trong Thỏa thuận cấp phép, LGE đã ủy quyền cho Intel sản xuất và bán các sản phẩm vi xử lý sử dụng các sáng chế đã được cấp bằng và trong thỏa thuận có nêu rõ rằng không có giấy phép nào được cấp cho bên thứ ba để kết hợp các sản phẩm được cấp phép với các sản phẩm khác.

Thỏa thuận giữa các bên

Trong Thỏa thuận chính, LGE yêu cầu Intel thông báo cho khách hàng của mình rằng giấy phép bằng sáng chế không được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào được tạo ra bằng cách kết hợp sản phẩm vi xử lý Intel được cấp phép với bất kỳ sản phẩm nào khác. Thỏa thuận chính cũng quy định rằng việc vi phạm sẽ không ảnh hưởng đến Thỏa thuận cấp phép và không phải là căn cứ để chấm dứt. Rõ ràng, LGE sẵn sàng cho phép khách hàng của Intel kết hợp các sản phẩm vi xử lý với các sản phẩm không được LGE cấp phép, nhưng chỉ khi trả thêm tiền bản quyền cho LGE.

Bây giờ trở lại vụ kiện – Công ty Máy tính Quanta đã mua các sản phẩm vi xử lý Intel được cấp phép để tiến hành sản xuất máy tính. Khi làm như vậy, Quanta đã tuân theo các thông số kỹ thuật của Intel và tạo ra các hệ thống được cấp bằng sáng chế mà LGE cấp phép cho Intel. Đó là cách mà Intel đã thiết kế các sản phẩm vi xử lý của mình. LGE sau đó đã kiện Quanta vì vi phạm bằng sáng chế.

Quanta thắng kiện

Quanta thắng kiện tại tòa án quận theo học thuyết chấm dứt quyền sáng chế. Tuy nhiên khi kháng cáo, Liên bang cho rằng học thuyết chấm dứt quyền sáng chế không được áp dụng vì tuyên bố trong Thỏa thuận chính rằng các sản phẩm kết hợp không được cấp phép, trích dẫn phán quyết năm 1992 của Tòa án Liên bang tại Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. (thông báo rằng người bán hàng đã được cấp bằng sáng chế có thể áp đặt hạn chế đối với việc sử dụng hàng hóa của khách hàng).Ngoài ra, Tòa án liên bang cho rằng học thuyết chấm dứt quyền sáng chế không áp dụng trong bất kỳ vụ kiện nào đối với các bằng sáng chế.

Kháng cáo

Quanta đã kháng cáo quyết định này và vụ kiện đã được xét xử tại tòa án Tối cao. Tòa án tối cao đã hủy bỏ quyết định của Tòa án Liên Bang trong khi kết luận rằng:

Học thuyết chấm dứt quyền sáng chế áp dụng cho các bằng sáng chế về phương pháp.

Sau khi một sản phẩm được ủy quyền bán vô điều kiện và sản phẩm này bao gồm các yếu tố thiết yếu của một sáng chế đã được cấp bằng không có mục đích sử dụng nào khác ngoài việc thực hành bằng sáng chế; thì học thuyết chấm dứt quyền sáng chế sẽ được áp dụng. Khi đó chủ sở hữu bằng sáng chế không thể viện dẫn luật sáng chế để được nhận thêm tiền bản quyền hoặc hạn chế quyền của các nhà thầu phụ và khách hàng của bên được cấp phép. Vì bằng cách đó, chủ sở hữu bằng sáng chế sẽ mở rộng phạm vi của bằng sáng chế và các quyền mà bằng sáng chế trao mà không có nguyên nhân chính đáng.

Khi đưa ra quyết định này, Tòa án Tối cao đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với một học thuyết nhằm duy trì một thị trường cạnh tranh. Tác động của quyết định này vượt ra ngoài vấn đề về phạm vi áp dụng của học thuyết chấm dứt quyền sáng chế. Lý do là vì chủ sở hữu bằng sáng chế sẽ có lợi ích trước khi tiếp thị sản phẩm của họ. Và họ có thể xem xét từ ngữ trong các thỏa thuận cấp phép của họ.

Kết luận

14 vụ kiện bằng sáng chế đặc biệt đã định hình luật sáng chế của Hoa Kỳ. Đây là một danh sách khảo sát mà chưa đề cập đến nhiều vụ kiện khác. Các vụ kiện này đóng vai trò thay đổi nội dung của luật Sáng chế Hoa Kỳ. Mặc dù chúng vẫn nằm ngoài phạm vi của danh sách này và có khả năng sẽ được đưa vào danh sách khác trong tương lai; nhưng cần phải nói rằng mỗi vụ kiện đó đều là một cột mốc quan trọng Luật Sáng chế của Hoa Kỳ sẽ không như hiện tại nếu không có những phán quyết đó.

Trong khi chúng tôi đang làm việc đó, chỉ có ý nghĩa khi giới thiệu cho bạn một danh sách các vụ kiện khác sẽ giúp bạn hiểu điều gì đủ điều kiện trừu tượng và điều gì không. Kể từ khi có phán quyết của Alice, vụ kiện đã trở thành tiêu đề và nó vẫn đóng vai trò quan trọng ở hiện tại. Đặc biệt đối với các luật sư cũng như khách hàng trong việc xác định khả năng được cấp bằng.

Để giúp các bạn tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi đã biên soạn một danh sách gồm 93 vụ kiện bằng sáng chế. Trong đó các bằng sáng chế đã bị vô hiệu trên cơ sở của vụ Alice.

-Namneyu-