KUALA LUMPUR (29 tháng 7): công ty Fraser & Neave Holdings Bhd (F&N) đã tham gia giao dịch với bên liên quan để bán nhãn hiệu Ấm Trà của họ với giá 20 triệu USD

F&N – Fraser and Neave Logo Vector
Công ty F&N Ảnh: Slogo

Trong hồ sơ chứng khoán, F&N thông báo rằng công ty con Lion Share Management Ltd thuộc toàn quyền sở hữu của họ đã đạt thành một thỏa thuận với công ty F&N Global Marketing Pte Ltd trụ sở ở Singapore và cũng là công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của công ty Fraser và Neave Ltd – công ty mẹ của công ty F&N. 

F&N nói rằng: “Y theo bản hợp hợp đồng, Lion Share Management sẽ bán và trao hoàn toàn quyền, nhãn hiệu và lợi tức cho công ty F&N Global Marketing, những thứ mà công ty Lion Share Management và nhóm F&N đã đăng ký nhãn hiệu Ấm Trà ở bất kì đâu trên thế giới bao gồm nhãn hiệu, những ưu đãi và danh tiếng của công ty.”.

Công ty chia sẻ rằng họ giành được nhãn hiệu Ấm Trà vào tháng 2 năm 2007 với giá khoảng 18 triệu USD. 

Dự định trong tương lai

Công ty F&N nói rằng việc thời gian đề xuất chuyển nhượng dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3; điều này sẽ giúp công ty có thể tập trung vào việc phát triển nhãn hiệu Ấm Trà; tận dụng tối đa chuyên môn tiếp thị toàn cầu của F&N trong việc quản lý nhãn hiệu; quyền sở hữu trí tuệ liên quan. 

Tập đoàn cũng cho biết rằng họ dự định sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng; cho mục đích tài trợ cho các khoản vốn đầu tư chi tiêu; nâng cao giá trị vốn lưu động của mình. 

Cổ phiếu của F&N dừng ở mức 38 SEN hoặc thấp hơn 1.2% tại mức 7.71 USD; đem lại cho tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường vào khoảng 2.86 tỉ USD. 

-Scottie-