Vào cuối thế kỉ thứ 6 trước công nguyên, nhà triết học Hy lạp Parmenides đã tuyên bố rằng: “Hư không thì chỉ bắt nguồn từ hư không.” Trong thời đại kỹ thuật số, cứ cách hai đến ba năm một lần sẽ có những hiện tượng chưa từng xảy ra không biết đến từ đâu và dường như hiện hữu một sức mạnh có thể cách mạng hóa thế giới và luật pháp.  Một vài năm trước, đó là thời kì Web 2.0, dần phát triển lên Điện toán đám mây, Blockchain và Web 3.0. Trong năm qua, vô số bài báo đã dự đoán sự chuyển đổi toàn cầu thông qua vũ trụ ảo và NFT (tài sản không thể thay thế), thúc đẩy mối quan tâm về nghi vấn liệu có hay không nhu cầu cấp thiết đối với các quy định mới để thích ứng với những đổi mới này. Đơn giản, nói cách khác, luật pháp nên thích ứng với vũ trụ ảo hay vũ trụ ảo nên thích ứng với luật? Vì những lý do nêu dưới đây, giải pháp sau cùng sẽ là thích hợp nhất ở giai đoạn này.

Kể từ sự phát triển chóng mặt của Internet hơn hai thập kỷ trước, chúng ta đã chứng kiến và tận hưởng một mạng lưới thông tin, dữ liệu và viễn thông trực tuyến, cùng với sự nổi lên của một loạt thế giới ảo độc lập, chủ yếu là mạng xã hội và trò chơi điện tử như Second Life, Instagram, Fortnite, TikTok và Roblox .  Vũ trụ ảo hứa hẹn các môi trường ảo kết nối với nhau được điều khiển bởi các chuyển động điện cơ (EMG) và các giao diện thần kinh.  Trong vũ trụ ảo, các công ty sẽ có khả năng khai thác toàn bộ tiềm năng của dữ liệu mà họ thu thập.

Ngành công nghệ và ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chuẩn bị cho sự ra đời của vũ trụ ảo : một mạng lưới thế giới ảo 3D, nơi con người có thể tương tác với nhau về mặt kinh tế và xã hội, chủ yếu thông qua hình đại diện.  Bất chấp sức nóng của giới truyền thông, vũ trụ ảo vẫn chưa tồn tại và vẫn còn lâu mới trở thành hiện thực, ít nhất là như dự đoán hiện tại của nhiều nhà báo.  Điều này phần lớn là do các yêu cầu tính toán khắt khe và các giao thức chuẩn hóa cần thiết để nó có thể vận hành.

Ngược lại, các NFT đã sẵn sàng.  Dựa trên công nghệ blockchain hiện có , NFT là các đơn vị dữ liệu mật mã, với siêu dữ liệu duy nhất.  Như vậy, các NFT có thể được phân biệt với nhau và có thể chứa các loại thông tin khác, như danh tính hoặc tác phẩm nghệ thuật của các cá nhân khác nhau.  Tính độc đáo của chúng khiến chúng có khả năng được bán hoặc giao dịch, với một sổ cái kỹ thuật số đăng ký tất cả các giao dịch.  NFTs khai thác các khả năng của công nghệ blockchain để tạo ra các tệp kỹ thuật số không thể thay thế ─ quan trọng nhất đối với ngành giải trí – mỗi một hình ảnh, đồ họa hoặc video được nhúng trong mã thông báo, sẽ xác định giá trị của nó trên thị trường.

Như đã nói ở trên, nhiều người đang yêu cầu áp dụng các quy định mới cho vũ trụ ảo .   Tại sao? Để bảo vệ người dùng khi họ tương tác trong thế giới ảo này và thu hẹp khoảng cách rõ ràng giữa thực tế và luật pháp.

Ngành công nghệ và ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chuẩn bị cho sự ra đời của vũ trụ ảo : một mạng lưới thế giới ảo 3D, nơi con người có thể tương tác với nhau về mặt kinh tế và xã hội, chủ yếu thông qua hình đại diện.  (Ảnh: naratrip wboonroung / iStock / Getty Images Plus)

Việc khẳng định rằng các quy định hiện hành không áp dụng trong vũ trụ ảo (rằng các luật hiện hành không phù hợp với môi trường đó, hoặc công nghệ tiến xa hơn luật) là phổ biến, nhưng theo quan điểm của tôi (Andy Ramos – tác giả), nó không đúng.

Trong 30 năm qua, các quốc gia có sự hiện diện mạnh mẽ trên Internet đã thiết lập các quy tắc mới để giải quyết vấn đề về thương mại điện tử, các hoạt động tội phạm liên quan đến công nghệ, quyền của người tiêu dùng đối với nội dung kỹ thuật số và chế độ trách nhiệm đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Lấy luật sở hữu trí tuệ (IP) làm ví dụ. Luật bảo vệ tác giả, nhà sáng chế, nhà sản xuất, nhà thiết kế và người biểu diễn bằng cách cấp cho họ các quyền độc quyền đối với quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc bí mật kinh doanh của họ.  Các quy định về quyền sở hữu trí tuệ (IP) chủ yếu không tập trung vào đối tượng vật chất như tác phẩm sáng tạo, dấu hiệu phân biệt hoặc đổi mới kỹ thuật được lồng vào, mà tập trung vào các khía cạnh vô hình của chúng.

Trong khi luật dân sự quy định quyền sở hữu tài sản vật chất (ô tô, sách hoặc ví, tất cả đều có thể chứa nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc tác phẩm có quyền tác giả), luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh chế độ sở hữu các yếu tố phi hữu hình của tài sản đó.  Trong thuật ngữ IP (sở hữu trí tuệ), đây là sự khác biệt giữa bí ẩn ngữ liệu (tài sản vô hình) và cơ chế ngữ liệu (đại diện vật lý) của một tài sản đó.  Nguyên tắc này đã được áp dụng trong nhiều thế kỷ và cũng hoàn toàn có thể áp dụng cho vũ trụ ảo và NFT.

Trong vũ trụ ảo, các công ty sẽ có khả năng khai thác toàn bộ tiềm năng của dữ liệu mà họ thu thập – một điều mà chưa từng xảy ra trước đây.

Vũ trụ ảo là nơi các hình đại diện do con người hoặc máy tính điều khiển có thể điều khiển các vật phẩm ảo, chẳng hạn như xe cộ, vũ khí hoặc đồ nội thất, tất cả đều có thể có nhãn hiệu hoặc tác phẩm có bản quyền. Bởi vì luật sở hữu trí tuệ đề cập đến các yếu tố vô hình (corpus mysticum) của một đối tượng, dù là vật thể hay ảo, nên kết luận rõ ràng là những người xây dựng vũ trụ ảo sẽ phải tôn trọng quyền của các nhà sáng chế, nhà thiết kế và chủ sở hữu của các dấu hiệu được phân biệt như trong thế giới thực.  Do đó, một chủ thể quyền nhất định sẽ có quyền truy tố việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ của mình trong vũ trụ ảo, ví dụ, khi được gắn vào ví hoặc áo khoác ảo được phát triển cho hình đại diện kỹ thuật số.

Về NFT, kết luận cũng tương tự. NFT là các tệp kỹ thuật số trong đó các tác phẩm sáng tạo hoặc các chủ đề khác, chẳng hạn như video hoặc tác phẩm nghệ thuật, có thể được nhúng. Miễn là bản quyền cung cấp quyền độc quyền đối với các tác phẩm gốc của quyền tác giả ( tài liệu chính thức ) và điều này khác biệt với quyền sở hữu của bất kỳ đối tượng kỹ thuật số nào mà tác phẩm được nhúng ( cơ chế tài liệu ) , thì bất kỳ ai sử dụng, chẳng hạn như bản ghi âm hoặc một clip từ trò chơi điện tử trong NFT sẽ cần sự cho phép trước của chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm đó.  Do đó, có rất ít tranh luận về việc áp dụng và tính hợp lệ của các quy định hiện hành đối với NFT và vũ trụ ảo .

Từ quan điểm pháp lý, Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, hiện đã được 181 quốc gia phê chuẩn, quy định rằng các bên ký kết phải cấp quyền độc quyền cho các tác giả đối với các tác phẩm của họ, bất kể loại hình hoặc hình thức thể hiện của chúng. Công ước Berne kể từ đó đã được bổ sung bởi các hiệp định quốc tế khác, bao gồm cả Hiệp ước Bản quyền WIPO , được thông qua vào năm 1996, điều chỉnh Công ước Berne cho phù hợp với môi trường kỹ thuật số.  Thỏa thuận này (Tuyên bố nhất trí liên quan đến Điều 1 (4) của Hiệp ước Bản quyền WIPO) nêu rõ rằng việc lưu trữ tác phẩm được bảo vệ ở dạng kỹ thuật số trong một phương tiện điện tử (chẳng hạn như NFT hoặc tệp, nội dung của nó được hiển thị trong vũ trụ ảo ) tạo thành một bản sao cần sự chấp thuận trước của chủ sở hữu bản quyền.  Có vẻ như luật cũng có lúc rất linh hoạt

Mặc dù, về nguyên tắc, chúng tôi cần yêu cầu sự cho phép để sử dụng nhãn hiệu của một công ty như là một đối tượng kỹ thuật số, trong các trường hợp liên quan đến trò chơi điện tử, một số tòa án đã cho rằng việc sử dụng mô tả nhãn hiệu của bên thứ ba đến một mức độ nào đó sẽ không cần sự đồng ý trước của họ.  Ví dụ này là trường hợp Humvee nổi tiếng ( AM General LLC v Activision Blizzard , Inc. và cộng sự).  (Ảnh:  LisaChristianson / iStock / Getty Images Plus)

Những thách thức mới đối với chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ

Tuy nhiên, những hình thức giải trí mới này đã đặt ra một số thách thức đối với chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, mặc dù những thách thức này xuất phát từ các nguồn khác nhau.  Tác giả, nhà sản xuất, nhà xuất bản và chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền độc quyền đối với tài sản vô hình của họ.  Tuy nhiên, những quyền này không phải là tuyệt đối, vì Công ước Berne dự tính một số trường hợp mà họ có thể không thực hiện các quyền đó.  Một số mục đích sử dụng, chẳng hạn như sao chép tác phẩm văn học để trích dẫn sách hoặc sử dụng thương hiệu để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của chủ sở hữu thương hiệu nằm ngoài không gian độc quyền của chủ sở hữu quyền.

Do đó, về nguyên tắc, nếu chúng tôi muốn sử dụng nhãn hiệu của bất kỳ công ty nào trong một đối tượng kỹ thuật số, chẳng hạn như NFT hoặc một mục trong vũ trụ ảo , chúng tôi cần phải yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép.  Mặc dù thực tế là trong các trường hợp liên quan đến trò chơi điện tử, chẳng hạn như một số tòa án đã quy định rằng việc sử dụng mô tả nhãn hiệu của bên thứ ba không cần sự đồng ý trước của họ.

Vào năm 2017, AM General LLC, nhà sản xuất xe quân sự Humvee nổi tiếng, đã kiện nhà phát hành thương hiệu trò chơi điện tử Call of Duty, vì mô tả chiếc xe trong trò chơi, sao chép thiết kế của chiếc xe và sử dụng nhãn hiệu.  Tuy nhiên, Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, Quận phía Nam của New York đã kết luận rằng mục tiêu của Activision là phát triển một trò chơi điện tử mô phỏng thực tế chiến tranh hiện đại, việc sử dụng phương tiện và nhãn hiệu của họ có giá trị nghệ thuật và do đó, đáp ứng các yêu cầu của cái gọi là bài kiểm tra Rogers (Rogers test).

Giới thiệu về bài kiểm tra Rogers

Trong vụ án Rogers v Grimaldi 875 F.2d 994 (2d Cir . 1989) năm 1989, tòa án đã phát triển một bài kiểm tra để xác định xem việc sử dụng nhãn hiệu có cần phải cho phép trước hay không.  Nó có hai yếu tố: thứ nhất, nó tìm cách xác định xem việc sử dụng nhãn hiệu có “phù hợp về mặt nghệ thuật với tác phẩm của bị đơn” hay không, và thứ hai, nếu việc sử dụng đó “gây hiểu lầm rõ ràng”.

Những điều mà tòa án nói

Trong lĩnh vực bản quyền, cũng có một số trường hợp đáng chú ý về việc sử dụng nội dung của bên thứ ba mà không được phép.

Một trong những ví dụ nổi bật là tuyên bố của Solid Oak Sketches, chủ bản quyền của một số hình xăm, chống lại 2K Games, nhà phát hành thương hiệu trò chơi điện tử nổi tiếng NBA 2K .  Người khiếu nại sở hữu quyền đối với một số thiết kế đồ họa có hình xăm của các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng (bao gồm cả Lebron James) và lập luận rằng quyền tác giả của họ đã bị vi phạm khi hình đại diện kỹ thuật số của các vận động viên trong trò chơi điện tử sao chép chúng.  Tòa án tương tự đã xét xử vụ Humvee (Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Nam của New York) cũng ra phán quyết có lợi cho bị đơn, áp dụng biện pháp bảo vệ sử dụng tối thiểu (trong đó một phần nhỏ của tác phẩm được bảo vệ đã được sử dụng,  tác phẩm vi phạm về cơ bản không giống với tác phẩm có bản quyền và do đó không vi phạm), biện pháp bảo vệ giấy phép ngụ ý và biện pháp bảo vệ sử dụng hợp pháp, dựa trên bản chất nghệ thuật của trò chơi điện tử.

Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, các tòa án đã xác định rằng các nhà phát triển trò chơi điện tử đã đi quá xa khi sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.  Như vậy, rõ ràng những vấn đề này cần được phân tích theo từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, có thể kết luận ngay lập tức là có một số tiền lệ cần dựa vào khi tranh luận về sự cần thiết của việc sử dụng cụ thể các quyền sở hữu trí tuệ trong NFT hoặc vũ trụ ảo.
Như đã nói, không có gì xuất phát từ hư không và trên thực tế, về mặt lịch sử, việc xây dựng quy chế mới dựa trên việc áp dụng nguyên tắc học hỏi kinh nghiệm trước đây.  Một điểm khác nữa là vũ trụ ảo và NFT, ít nhất là từ quan điểm pháp lý, không gây rối loạn như một số người tin tưởng; Vào cuối ngày, thế giới ảo và các đối tượng kỹ thuật số đã tồn tại trong hai thập kỷ.

Chắc chắn rằng NFTs và vũ trụ ảo khi ra đời sẽ mang lại nhiều thách thức cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.  Hầu hết những thách thức này không thể lường trước được ở giai đoạn này. Do đó, chúng ta phải phân tích NFTs, vũ trụ ảo mới xuất hiện và bất kỳ hiện tượng kỹ thuật số mới nào khác chống lại các quy định hiện hành, đã được ban hành sau cuộc tranh luận kỹ lưỡng của nhiều quốc gia và nền văn hóa.  Các quy định này cũng đã được thử nghiệm trong nhiều tình huống khác nhau và đã được chứng minh là có giá trị trong nhiều thập kỷ. Rõ ràng, một số điều chỉnh sẽ là cần thiết trong những năm tới để điều chỉnh sự tương tác của con người trong các thế giới được kết nối kỹ thuật số, nhưng những điều chỉnh này phải có khi chúng ta tìm hiểu bản chất của những thách thức này. Trong khi đó, quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục có giá trị như thường lệ đối với sự tiến bộ của khoa học và nghệ thuật.

Dịch từ bài viết “The metaverse, NFTs and IP rights: to regulate or not to regulate?” bởi Andy Ramos, Tây Ban Nha trên WIPO


    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here