Để ngăn bên khác sao chép hay thậm chí “ăn cắp” hình thức của sản phẩm, các doanh nghiệp sẽ phải bảo vệ hình thức bên ngoài sản phẩm của mình với kiểu dáng công nghiệp.

Các quy định về kiểu dáng công nghiệp có khác nhau đôi chút ở từng quốc gia, nhưng các yêu cầu cơ bản để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ sẽ là tính mới và tính chất dặc biệt của kiểu dáng (tại EU và Australia), đôi khi được bổ sung với tính sáng tạo (Nhật Bản), tính trang trí (Mỹ) hoặc các yêu cầu tương tự.

Kiểu dáng công nghiệp tại nước ngoài được quy định thế nào?

Những thông tin quan trọng về kiểu dáng công nghiệp

Nói một cách đơn giản, kiểu dáng công nghiệp sẽ nên được đăng ký nếu người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm với các sản phẩm khác trong cùng danh mục hàng hóa.

Các kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký thành công có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp như những sáng chế và nhãn hiệu. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có thể ngăn chặn việc người khác sản xuất, thương mại hóa, tiếp thị, nhập khẩu hoặc xuất khẩu các sản phẩm có cùng kiểu dáng hoặc các sản phẩm có kiểu dáng tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ cần phải nắm rõ việc bằng sáng chế có thể mang lại họ những lợi ích gì và các hạn chế của họ khi đăng ký quyền SHTT này.

Kiểu dáng công nghiệp sẽ không bảo hộ sáng chế. Thay vào đó, kiểu dáng công nghiệp chỉ bảo hộ các kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm, chứ không phải kết cấu bên trong và càng không phải là các chức năng của sản phẩm. Với những hiểu biết này, các doanh nghiệp có thể nắm bắt được những hạn chế trong phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp, và một kiểu dáng công nghiệp gần như không bảo hộ yếu tố nào khác ngoài những gì được thể hiện rõ ràng trong bản vẽ của kiểu dáng.

Liên quan đến vấn đề này, có một điều mà các doanh nghiệp cần lưu ý là kết quả của việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các bản vẽ kiểu dáng; đây là yếu tố QUYẾT ĐỊNH liên quan đến kết quả của hoạt động đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Cũng cần hiểu rằng kiểu dáng công nghiệp chỉ bảo hộ kiểu dáng bên ngoài của một sản phẩm chứ không phải cách thức vận hành của nó. Để bảo vệ chức năng, kết cấu, cách vận hành và hoạt động bên trong của một sáng chế, hãy cân nhắc việc đăng ký sáng chế tạm thời hoặc sáng chế chính thức cùng với đăng ký kiểu dáng công nghiệp.