Mới đây, Ấn Độ đã ban hành tuyên bố thành lập một phòng ban SHTT chuyên biệt riêng tại Tòa án tối cao Madras, sau sự thành công ở Tòa án tối cao Delhi. Xem xét động thái của Ấn Độ, liệu Việt Nam có nên học tập Ấn Độ và thành lập các phòng ban SHTT chuyên biệt tại các tòa án, nhằm phán xử các vụ kiện Sở hữu trí tuệ có độ phức tạp cao?

Sau khi thành lập Phòng ban Sở hữu trí tuệ tại Tòa án tối cao Delhi và gần đây là Phòng ban Sở hữu trí tuệ tại Tòa án tối cao Madras của Ấn Độ, nhiều chuyên gia kỳ vọng các khu vực khác ở Ấn Độ sẽ làm theo và thành lập Phòng ban Sở hữu trí tuệ chuyên biệt hơn, ví dụ như tại các Tòa án tối cao Bombay, Calcutta, Karnataka.

Phòng ban Sở hữu trí tuệ tại Tòa án tối cao

Vào tháng 7 năm 2021, Tòa án tối cao Delhi ở Ấn Độ đã thành lập Bộ phận chuyên trách về Sở hữu trí tuệ để xét xử và quyết định các tranh chấp liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Việc thành lập bộ phận này là một bước phát triển quan trọng trong bối cảnh pháp lý của Ấn Độ thời điểm đó vì đây là lần đầu tiên một tòa án chuyên biệt được thành lập để giải quyết riêng các vụ việc về sở hữu trí tuệ.

Bộ phận Sở hữu trí tuệ được thành lập để giải quyết số lượng tranh chấp Sở hữu trí tuệ ngày càng tăng ở Ấn Độ, cả về số lượng và độ phức tạp trong những năm gần đây. Trước khi thành lập bộ phận này, các vụ việc Sở hữu trí tuệ đã được xét xử bởi các tòa án thông thường, thường thiếu chuyên môn và nguồn lực cần thiết để xử lý các vấn đề Sở hữu trí tuệ phức tạp.

Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Tòa án tối cao Delhi có nhân viên là các thẩm phán có chuyên môn về luật sở hữu trí tuệ và có quyền tiếp cận các nguồn chuyên môn như chuyên gia kỹ thuật và thẩm định viên. Bộ phận này được trao quyền để xét xử nhiều loại tranh chấp Sở hữu trí tuệ, bao gồm các trường hợp liên quan đến bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền và kiểu dáng công nghiệp.

Việc thành lập Bộ phận SHTT được nhiều bên tham gia hành nghề trong lĩnh vực SHTT ở Ấn Độ hoan nghênh, họ hy vọng rằng nó sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp liên quan đến SHTT ở nước này. Bằng cách cung cấp một diễn đàn chuyên biệt cho các vụ việc về Sở hữu trí tuệ, bộ phận này được kỳ vọng sẽ giảm lượng hồ sơ tồn đọng tại các tòa án và mang lại kết quả nhất quán và mang tính dự đoán hơn trong các vụ tranh chấp về Sở hữu trí tuệ.

Với hơn 2.500 vụ kiện thương mại đang chờ giải quyết, khối lượng công việc của Tòa án tối cao Delhi đã nhận thêm 3.000 vụ kiện Sở hữu trí tuệ từ IPAB sau khi cơ quan này bị bãi bỏ.

Nhìn chung, việc thành lập Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Tòa án tối cao Delhi thể hiện một bước tiến quan trọng đối với việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Ấn Độ và có thể có tác động tích cực đến các ngành công nghiệp sáng tạo và đổi mới của đất nước.

Tòa án tối cao Madras của Ấn Độ tuyên bố thành lập Bộ phận Sở hữu trí tuệ mới

Mặc dù việc thành lập Phòng ban Sở hữu trí tuệ ở Delhi đã thành công rực rỡ sau hơn một năm kể từ khi đi vào hoạt động (tháng 2 năm 2022), đây chỉ là một tòa án cấp cao duy nhất trong tổng số 25 Tòa án cấp cao ở Ấn Độ. Vì vậy, khu vực chịu tác động từ việc thành lập này còn hạn chế.

Với dân số áp đảo, sắp trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, số lượng đơn Sở hữu trí tuệ nhìn chung vẫn ở mức cao. Để giải quyết vấn đề này và cho phép các đơn khác được xử lý nhanh hơn, các chuyên gia cho rằng Ấn Độ cần đẩy nhanh chế độ thiết lập các Phòng ban Sở hữu trí tuệ khác tại 23 Tòa án tối cao khác ở Ấn Độ, bên cạnh Delhi và Madras.