Tổng cục Sở hữu Trí tuệ (DJKI) của Bộ Pháp luật và Nhân quyền cho biết mục tiêu của họ là ngăn chặn hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ phim bằng cách nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường tính thực thi pháp luật.

Anggoro Dasananto, giám đốc bản quyền và kiểu dáng công nghiệp tại DJKI cho biết: “Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ điện ảnh Indonesia bằng cách cung cấp các phiên thông tin, cộng tác với cộng đồng điện ảnh và giáo dục công chúng rằng hành vi vi phạm bản quyền phim là vi phạm pháp luật”.

DJKI cũng đã tăng cường các hành động ngăn chặn vi phạm Sở hữu trí tuệ bằng cách phối kết hợp giữa các phòng ban, thực hiện các quy định chung giữa Bộ Pháp luật và Nhân quyền và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dasananto cho biết: “Các chủ sở hữu tài sản trí tuệ phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi vi phạm Sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm của họ có thể báo cáo với Ban Điều tra và Giải quyết Tranh chấp của DJKI để nhận hỗ trợ, xử lý thêm về mặt pháp lý”.

Ông tuyên bố rằng đội ngũ của ông sẽ thúc giục Bộ Thông tin và Truyền thông gỡ bỏ bất kỳ trang web nào bị phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phim.

Ngoài ra, một khía cạnh quan trọng khác để hỗ trợ cho tuyên bố chống vi phạm bản quyền ở Indonesia này là giúp những trụ đỡ trong nền kinh tế sáng tạo dễ dàng tìm kiếm các nguồn tài chính từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác.

Cụ thể, thông qua Quy định của Chính phủ (PP) số 24 năm 2022, thực hiện Luật số 24 năm 2019 tôn trọng Nền kinh tế Sáng tạo, những người sáng tạo có thể tận dụng hệ thống tài chính dựa trên tài sản trí tuệ, tức có thể vận dụng các nguồn tài sản vô hình này xoay vòng thành vốn để tiếp tục phát triển các loại tài sản trí tuệ khác.

Tổng cục Sở hữu trí tuệ (DJKI)

Tổng cục Sở hữu trí tuệ (DJKI) là cơ quan trực thuộc Bộ Luật pháp và Nhân quyền Cộng hòa Indonesia. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) ở Indonesia.

Nhiệm vụ chính của DJKI bao gồm xây dựng các chính sách và quy định liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý việc đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và các tài sản trí tuệ khác, đồng thời cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. DJKI cũng tham gia các diễn đàn quốc tế và hợp tác với các nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

DJKI chịu trách nhiệm thực thi Luật Sở hữu trí tuệ của Indonesia, được ban hành vào năm 2001 và sửa đổi vào năm 2016. Luật này nhằm bảo vệ các hình thức sở hữu trí tuệ khác nhau, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và bí mật thương mại. Nó cũng quy định việc thành lập một tòa án chuyên trách về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, được gọi là Tòa án thương mại.

Ngoài các chức năng quản lý và điều hành, DJKI cũng tham gia vào việc thúc đẩy nhận thức và giáo dục liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan tiến hành các cuộc hội thảo và các hoạt động khác để giáo dục các bên liên quan về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục để đăng ký và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Indonesia.

Nhìn chung, DJKI đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Indonesia, đây là một khía cạnh quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của quốc gia này trên thị trường toàn cầu.