Từ vụ ồn ào về việc tắt tiếng bản quyền Quốc ca trong trận đá bóng quốc gia giữa Việt Nam – Lào vào hồi 6/12 năm ngoái, hiện nay, dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) đã chính thức bổ sung quy định “Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”.

Sáng 28/3/2022, các đại biểu Quốc hội đã cùng nhau họp để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trước đây, theo báo cáo số 87/BC-CP, Chính phủ đã đưa ra đề nghị về việc cần có quy định chặt chẽ hơn liên quan đến việc cho phép khai thác, sử dụng và phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong đời sống xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng.

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là các lĩnh vực đặc thù và do đó, cần có các quy định đặc thù nhất định để có thể gìn giữ tôn nghiêm vừa bảo đảm tính pháp lý. Không chỉ vậy, các quy định thay đổi cũng cần phải đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân, hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn trong đời sống xã hội.

Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Qua nghiên cứu, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với sự cần thiết bổ sung quy định này.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Pháp luật không đồng ý với một số thay đổi do Chính phủ đề nghị, cụ thể là về quy định “Việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca theo quy định của pháp luật” là nguyên tắc chung trong áp dụng pháp luật bởi lẽ quy định này không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Qua đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị không bổ sung phần này vào Điều 7.

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) bổ sung quy định “Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”

Thay vào đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau với sự ghi nhận góp ý của Chính phủ: “Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”.

Trong cuộc họp, tuy rằng có một số ý kiến tán thành thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này và đề nghị quy định lộ trình thực hiện, nhưng đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều tán thành phương án không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Theo đó, nội dung trên vẫn được giữ như quy định của luật hiện hành theo với ý kiến của số đông đại biểu quốc hội.