Hồng Kông là một trung tâm tài chính ngoài khơi, một thiên đường thuế, và một cảng tự do với việc không có chế độ quản lý ngoại hối. Vì vậy việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở đây là một việc rất cần thiết đối với các doanh nghiệp dự định đầu tư vào đây.

Đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông. Ảnh: Benh LIEU SONG

Nguyên tắc khi đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông dựa trên nguyên tắc First to file. Theo nguyên tắc này, trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt với nhau hoặc các nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ. Vì vậy, bạn nộp đơn càng sớm thì bạn càng có lợi.

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

  1. Tra cứu nhãn hiệu
  2. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
  3. Thẩm định hình thức
  4. Thẩm định nội dung
  5. Công bố nhãn hiệu
  6. Cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

Hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông gồm có:

  • Đơn đăng ký nhãn hiệu theo mẫu của cục SHTT Hồng Kông bằng Tiếng Anh;
  • Mẫu bản vẽ/ảnh của nhãn hiệu
  • Lệ phí đăng ký

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông được gửi đến địa chỉ:

Trade Marks Registry, Intellectual Property Department

24/F, Wu Chung House, Wanchai, 213 Queen’s Road East, Hong Kong, China

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông thường mất khoảng 12-24 tháng. Thời gian bảo hộ nhãn hiệu tại Hồng Kông là 7 năm kể từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn bảo hộ 6 tháng trước ngày hết hạn.