Chuỗi Hội thảo khu vực về “Phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức nhằm mục đích phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật mới về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hai Hội thảo đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào các ngày 15 và 17/11/2023, và dự kiến Hội thảo phía Bắc sẽ được tổ chức tại TP. Hà Nội đầu tháng 12/2023.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, đã chia sẻ thông tin về việc Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Mục tiêu của sửa đổi này là tạo động lực mạnh mẽ cho nghiên cứu, đổi mới, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ và hiệu quả đối với việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Sau khi Luật có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 để quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ. Ông Bảy nhấn mạnh rằng việc phổ biến cho các nhóm chủ thể liên quan về các quy định mới về sở hữu trí tuệ là rất quan trọng, và do đó, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức chuỗi Hội thảo với nội dung tập trung vào các quy định về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

Các Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo từ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Các diễn giả từ Phòng Pháp chế và Chính sách (Cục Sở hữu trí tuệ) giới thiệu những điểm mới của Luật và Nghị định liên quan đến bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu, và nhiều vấn đề khác.

Sự tham gia tích cực và thảo luận sôi nổi tại các Hội thảo thể hiện rằng sở hữu trí tuệ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội. Các câu hỏi và ý kiến đóng góp từ các đại biểu cũng giúp làm rõ và hiểu rõ hơn về các quy định mới. Sự tương tác tích cực này làm nổi bật vai trò quan trọng của việc phổ biến và thảo luận về các văn bản pháp luật mới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ thống sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.