Chuỗi hội thảo về “Phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức nhằm mục đích thông tin và giới thiệu với cộng đồng về những thay đổi và điều chỉnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đây là một phần của nỗ lực để đảm bảo rằng những người làm việc trong lĩnh vực này có kiến thức và hiểu biết đầy đủ về các quy định mới.

Hội thảo đã diễn ra ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hướng tới các tỉnh, thành phố thuộc miền Nam và miền Trung. Dự kiến, sự kiện tương tự sẽ được tổ chức tại TP. Hà Nội cho các tỉnh, thành phố ở miền Bắc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, đã thông tin về việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Ông nhấn mạnh rằng sự điều chỉnh này nhằm mục đích tạo ra động lực mạnh mẽ cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ và hiệu quả đối với việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Sau khi Luật có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP để quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 23/8/2023 và chính thức thực hiện các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Mục tiêu của chuỗi hội thảo này là giúp các nhóm chủ thể liên quan hiểu rõ hơn về các điều chỉnh mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Bảy mong muốn rằng thông tin từ các buổi hội thảo sẽ giúp các văn bản pháp luật mới đi vào thực tiễn đời sống kinh tế và xã hội của Việt Nam một cách tích cực.

Phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành

Hội thảo về “Phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành” đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm giới thiệu và thảo luận về những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ và các Nghị định liên quan. Các diễn giả từ Phòng Pháp chế và Chính sách (Cục Sở hữu trí tuệ) đã trình bày nhiều nội dung quan trọng liên quan đến bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, đối chứng, và nhiều vấn đề khác.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 150 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Các đại biểu đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tạo nên một diễn đàn sôi nổi để thảo luận và chia sẻ kiến thức về lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, các quy định mới như bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, thủ tục tạm dừng thẩm định để vượt qua đối chứng trong đăng ký nhãn hiệu, kiểm soát an ninh đối với sáng chế, ý kiến người thứ ba và thủ tục phản đối đơn, thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ, và xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Sự tham gia tích cực của đông đảo các đại biểu từ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong khu vực miền Trung và miền Nam là một bước quan trọng, chứng tỏ sự quan tâm và chấp nhận ngày càng tăng về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Sự thảo luận và chia sẻ kiến thức tại hội thảo đã góp phần quan trọng vào việc đưa chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ vào thực tiễn đời sống kinh tế và xã hội, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam.