Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành thông báo chính thức về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 12-2023 áp dụng cho đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 12-2023 được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam dịch từ bản tiếng Anh do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO công bố.

Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 12-2023 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ban hành, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ tự thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn đăng ký. Người nộp đơn sẽ phải nộp bổ sung phí phân loại nhãn hiệu theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 12-2023 có thể tải về tại đây.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 12-2023 có thể tải về tại đây.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, người nộp đơn hoặc các bên liên quan có thể phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.