Nhằm tưởng nhớ sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh và đồng thời chào mừng 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào ngày 18/5/2023, Cục Sở hữu trí tuệ và Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm gia tăng sự cộng tác trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ của quốc gia.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác này là một bước quan trọng trong việc thể hiện quyết tâm và sự tận tâm của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Huỳnh Thành Đạt, như đã được truyền đạt trong bức thư chúc mừng Ngày KHCN Việt Nam 18/5.

Ông nhấn mạnh rằng chúng ta cần tăng cường sự đoàn kết, hợp tác và phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung vào thực tế, thích ứng và đổi mới, để nâng cao năng lực hệ thống quốc gia trong việc đổi mới sáng tạo và tạo động lực hỗ trợ cho doanh nghiệp và các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Sở hữu trí tuệ và Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện các hoạt động hợp tác một cách chủ động, hiệu quả và có hệ thống. Đồng thời, các hoạt động phối hợp sẽ được triển khai một cách cụ thể và sâu rộng hơn, nhằm đạt được những mục tiêu đáng kể trong lĩnh vực quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

Buổi Lễ ký kết diễn ra trong một không khí trang trọng và ấm cúng, với sự tham gia của ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ, cùng với các lãnh đạo của Cục Sở hữu trí tuệ và Học viện, lãnh đạo các phòng, ban và trung tâm thuộc hai đơn vị.

Trong diễn văn tại buổi Lễ ký, Cục trưởng Đinh Hữu Phí nhấn mạnh vai trò quan trọng và đánh giá cao các hoạt động của hai đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cục Sở hữu trí tuệ và Học viện là hai đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiều hoạt động cần hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn và nguồn lực. Bản Ghi nhớ này sẽ cung cấp căn cứ cho hai đơn vị để khai thác tối đa lợi thế và tiềm năng của mình, nhằm thực hiện hợp tác hiệu quả hơn trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tư vấn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ cho cả nước.

(Theo Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn)