Mới đây, WIPO đã tổ chức cuộc thi Giải thưởng Toàn cầu 2023 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm vinh danh các doanh nghiệp vừa và nhỏ nổi bật trong đổi mới sáng tạo tận dụng sở hữu trí tuệ làm cơ bản.

Giải thưởng Toàn cầu của WIPO

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022, Giải thưởng Toàn cầu của WIPO là giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc đang sử dụng một cách thông minh tài sản trí tuệ để thương mại hóa đồng thời mang lại đóng góp tích cực cho xã hội thông qua sự đổi mới và sáng tạo của mình.

Năm ngoái, Giải thưởng Toàn cầu 2022 đã vinh dự điểm tên 5 doanh nghiệp đạt giải.

Cuộc thi thường niên này dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có đối tượng tập trung chủ yếu trong giới doanh nghiệp. Tuy nhiên, Ban Tổ chức đã lên kế hoạch mở rộng đối tượng tham dự đoạt giải đến phụ nữ và thanh thiếu niên trong tương lai.

Giải thưởng Toàn cầu 2023

Giải thưởng Toàn cầu 2023 của WIPO tập trung vào các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ nổi bật khi kinh doanh trong các ngành công nghiệp sáng tạo, các thương hiệu địa phương và quốc tế, các nhà cung cấp công nghệ đổi mới sáng tạo.

WIPO tổ chức cuộc thi Giải thưởng Toàn cầu 2023 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Năm nay, Giải thưởng Toàn cầu 2023 sẽ trao giải cho tối đa 7 doanh nghiệp nổi bật được chọn từ 20 doanh nghiệp được đề cử. Các yếu tố chọn giải sẽ được ban giám khảo độc lập xem xét kĩ lưỡng, gồm các yếu tố về việc thương mại hóa tài sản trí tuệ, sự đa dạng của doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Giải thưởng Toàn cầu 2023 bao gồm gói cố vấn 1:1 từ WIPO. Các chuyên gia sở hữu trí tuệ của WIPO sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đoạt giải trong việc thiết kế chiến lược sở hữu trí tuệ phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Ngoài tư vấn pháp lý, lên kế hoạch, giải thưởng cũng bao gồm sự hỗ trợ tài chính thiết thực dành cho các doanh nghiệp đoạt giải.

Những doanh nghiệp đoạt giải sẽ được trao thưởng tại một buổi lễ tại trụ sở của WIPO ở Geneva trước Đại hội đồng của WIPO vào tháng 7 năm 2023.

Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang cho biết: “Chương trình Giải thưởng Toàn cầu 2023 của WIPO công nhận những doanh nghiệp và cá nhân đưa ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt vời, tạo việc làm hỗ trợ cộng đồng, đồng thời cải thiện thế giới của chúng ta. Hy vọng của chúng tôi là khi công nhận những thành tựu tập trung vào sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp và doanh nhân sử dụng tài sản trí tuệ một cách chiến lược trong việc đưa ý tưởng của họ ra thị trường.”