Ngày 26/12/2023, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức một hội nghị quan trọng để tổng kết công tác năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ cho năm 2024. Hội nghị có sự tham gia của các nhà lãnh đạo hàng đầu, bao gồm đồng chí Lưu Hoàng Long -Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT, cùng với các phó cục trưởng và các đại diện từ các tổ chức chính trị -xã hội, cũng như cán bộ và nhân viên của Cục SHTT.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Lưu Hoàng Long đã nhấn mạnh vào các thành tựu đáng chú ý của Cục trong năm 2023 và những kế hoạch phát triển cho năm 2024.

Theo báo cáo được trình bày, trong năm vừa qua, Cục SHTT đã ghi nhận một số thành tựu đáng chú ý, bao gồm việc tiếp nhận 148,198 đơn đăng ký, một con số tăng 8,4% so với năm trước. Cụ thể, có 84,070 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, tăng 7,6%, và 64,128 đơn đăng ký và yêu cầu khác; đồng thời xử lý được 107,549 đơn đăng ký, trong đó có 68,338 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và cấp 35,203 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Ngoài ra, Cục cũng đã hoàn thành việc xây dựng và tham mưu cho việc ban hành Nghị định và Thông tư quan trọng, liên quan đến việc thi hành Luật SHTT và các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Công tác hợp tác quốc tế cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Cục SHTT, với việc tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do mới và thi hành các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, các hoạt động đào tạo và tuyên truyền về SHTT cũng được triển khai một cách tích cực, góp phần quan trọng vào việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao về SHTT.

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức và khắc phục những hạn chế và khó khăn vẫn còn tồn tại, như sự giảm số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và tình trạng tồn đọng đơn đăng ký. Để giải quyết những vấn đề này, trong năm 2024, Cục SHTT sẽ tập trung vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức và triển khai hiệu quả các kế hoạch đã đề ra.

Cuối cùng, Cục trưởng Lưu Hoàng Long đã gửi lời động viên và sự tin tưởng đến toàn bộ cán bộ, công chức và nhân viên của Cục SHTT, hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong những năm tiếp theo.

(Từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam)