Tổ chức Sở hữu trí tuệ toàn cầu (WIPO) và Cơ quan Sở hữu Trí tuệ của Philippines (IPOPHL) đã ký kết một nỗ lực hợp tác để cấp quyền truy cập cho IPOPHL vào Nền tảng Chia sẻ Dữ liệu Cảnh báo của WIPO. Nền tảng này tổng hợp một danh sách các trang web vi phạm quyền tác giả được công nhận trên toàn thế giới, qua đó giúp nâng cao khả năng chặn các trang web như vậy của IPOPHL.

Mối quan hệ hợp tác chiến lược này được triển khai từ MOU vừa được ký giữa Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang và Tổng Giám đốc IPOPHL Rowel S. Barba.

Bằng cách trở thành một phần của nền tảng này, Philippines thông qua IPOPHL có quyền truy cập thông tin về các trang web mà các quốc gia thành viên WIPO khác nghi ngờ là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Với quyền truy cập này, IPOPHL có thể tăng cường kiểm tra địa chỉ web liên quan đến các yêu cầu chặn trang web. Nếu một trang web đáng lo ngại được xác định trong danh sách Nền tảng Chia sẻ Dữ liệu của WIPO, IPOPHL sẽ có chứng cứ mạnh mẽ hơn để yêu cầu Ủy ban Viễn thông Quốc gia hạn chế quyền truy cập vào trang web, như Barba giải thích.

Hơn nữa, IPOPHL có khả năng đóng góp vào danh sách “trang web đáng quan ngại” bằng cách tải lên “danh sách quốc gia” của mình. Văn phòng này cũng chịu trách nhiệm cập nhật nhanh chóng danh sách này bằng cách loại bỏ bất kỳ địa chỉ web nào không còn là nguyên nhân lo ngại hoặc là không hợp lý.

WIPO ALERT

WIPO ALERT là một nền tảng trực tuyến an toàn, cho phép các cơ quan SHTT trong các quốc gia thành viên WIPO tải lên thông tin về các trang web hoặc ứng dụng đã được xác định vi phạm quyền tác giả theo quy tắc quốc gia.

Quảng cáo, các công ty quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của họ có thể đăng ký trở thành người dùng được ủy quyền của WIPO ALERT để truy cập danh sách tổng hợp của các trang web vi phạm quyền từ khắp nơi trên thế giới.

Họ có thể sử dụng thông tin này trong hệ thống quảng cáo tự động của họ để tránh đặt quảng cáo trên các trang web như vậy, từ đó tránh việc tài trợ cho việc vi phạm quyền tác giả và bảo vệ thương hiệu của họ khỏi ảnh hưởng tiêu cực của việc liên kết với hoạt động bất hợp pháp.

WIPO ALERT cung cấp một danh sách các trang web vi phạm quyền tác giả nổi tiếng trên toàn thế giới và có tiềm năng cải thiện khả năng chặn trang web.

Ở một số quốc gia, thông tin về các trang web vi phạm quyền được thu thập bởi hoặc được sự chấp thuận của các cơ quan quốc gia và được chia sẻ với ngành quảng cáo, giúp ngành này tránh đặt quảng cáo trên các trang web bất hợp pháp được chỉ định. Những kế hoạch như vậy đã được chứng minh là hiệu quả trong việc giảm lượng quảng cáo trên các trang web vi phạm quyền. Tuy nhiên, các quốc gia hiện đang không có sự chia sẻ thông tin ở cấp độ toàn cầu, dấy nên lo ngại trong một kỉ nguyên chia sẻ, trao đổi thông tin cấp tốc như hiện tại. WIPO ALERT điền vào khoảng trống đó.