Nhờ có sự phát triển trong các hoạt động kinh doanh gây ra những thay đổi trong Luật Nhãn hiệu, một bộ phận nhãn hiệu phi truyền thống đã được chấp nhận tại Việt Nam. Nhãn hiệu phi truyền thống là một nhóm nhãn hiệu mới, độc đáo và không bị giới hạn. Theo EUIPN (Mạng sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu), nhãn hiệu phi truyền thống gồm có hình dạng, vị trí, mẫu, màu sắc, âm thanh, chuyển động, đa phương tiện, ảnh ba chiều,… Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu “nhãn hiệu vị trí” là gì.  

Có rất nhiều thương hiệu đã trở nên phổ biến và đặc biệt dựa trên cách nhãn và logo của họ được đặt trên một sản phẩm nhất định. Nhưng bạn có biết rằng những thương hiệu này có quyền tuyên bố sự sở hữu độc quyền đối với việc định vị nhãn của họ trên sản phẩm?

‘Nhãn hiệu vị trí’, thuộc danh mục ‘nhãn hiệu độc đáo’, cho phép chủ sở hữu xác nhận quyền đối với cách nhãn của họ được đặt trên một sản phẩm, dựa trên tính đặc biệt của nó.

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) định nghĩa ‘nhãn hiệu vị trí’ là ‘một dấu hiệu, được biểu thị bằng đồ họa, được định vị trên một phần cụ thể của sản phẩm với kích thước không đổi hoặc tỷ lệ cụ thể của sản phẩm’.

Do đó, một nhãn hiệu vị trí bao gồm hai khía cạnh –nhãn hiệu/dấu hiệu và vị trí của nhãn hiệu trên một sản phẩm. Nói cách khác, WIPO nhận diện dấu vị trí là yếu tố có kích thước giống hệt nhau được đặt trên một sản phẩm ở một vị trí cố định. Theo đó, đơn đăng ký nhãn hiệu như vậy chủ yếu dựa trên điểm đặt hoặc ‘vị trí’ của nhãn hiệu là yếu tố quan trọng nhất trong mô tả chi tiết.

Cần lưu ý rằng các vị trí sẽ không thể được đăng ký nếu mô tả chỉ ra rằng vị trí của đối tượng được bảo hộ vị trí trên sản phẩm thay đổi. Để yêu cầu quyền độc quyền về việc định vị nhãn hiệu, người nộp đơn được yêu cầu thiết lập thực tế rằng logo cùng với vị trí của nó trên sản phẩm của họ là đủ đặc biệt để phục vụ như một nguồn định danh.

Ngoài ra, “Hướng dẫn Kiểm tra Nhãn hiệu” do Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Thổ Nhĩ Kỳ xuất bản (TURKPATENT) giải thích các nhãn hiệu vị trí và định nghĩa trong hướng dẫn này giống với giải thích của Nhãn hiệu tập thể Liên Minh Châu Âu (EUTMR). Theo hướng dẫn này, các yêu cầu bắt buộc và tùy chọn đối với dấu hiệu vị trí là:

– Bắt buộc phải có sự nhận diện về vị trí, kích thước của nhãn hiệu đối với các hàng hóa liên quan.

– Bắt buộc xem xét sự hiện diện của các chi tiết khác mà không phải là một phần của nhãn hiệu được đăng ký. Có thể ưu tiên cho các đường đứt đoạn hoặc đường chấm.

– Có thể tùy chọn thêm hoặc không thêm phần mô tả giải thích cách ký hiệu được dán vào hàng hóa. Bản trình bày nên xác định rõ ràng vị trí của nhãn hiệu cũng như kích thước hoặc tỷ lệ của nó đối với hàng hoá. Do đó, theo Điều 3 (2) Nhãn hiệu tập thể Liên Minh Châu Âu (EUTMR), mô tả chỉ có thể phục vụ mục đích giải thích; không thể thay thế tuyên bố từ chối trách nhiệm trực quan.

Bên cạnh đó, theo Điều 7 (1) (a) Nhãn hiệu tập thể Liên Minh Châu Âu (EUTMR), cơ quan đăng ký có thể từ chối những hàng hóa mà vị trí của nhãn hiệu không rõ ràng. Ví dụ, nếu một dấu vị trí được áp dụng đối với quần áo, giày dép và mũ, nhưng chỉ xác định vị trí của nhãn hiệu trên giày thì đơn đăng ký dành cho quần áo và mũ sẽ bị từ chối do thực tế là nội dung đăng ký chỉ dành cho giày.

tổng quan về nhãn hiệu vị trí, nhãn hiệu vị trí, vị trí,
Nhãn hiệu vị trí cố định bản thân trên sản phẩm hàng hóa như định vị vị trí trên GPS

Theo đó, chúng ta có thể thấy rõ hơn về khái niệm nhãn hiệu vị trí trong mô tả của một vụ mà Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) đã chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu vị trí bên hông của một đôi giày thể thao. Cụ thể, đơn mô tả như sau: “nhãn hiệu là nhãn hiệu vị trí. Nó bao gồm một yếu tố tượng hình được đặt trên bề mặt bên ngoài của phần trên của giày, kéo dài theo chiều dọc từ tâm của cổ giày xuống đến đế. Đường chấm chấm hiển thị vị trí của nhãn hiệu trên chương trình và không phải là một phần của nhãn hiệu”.