Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế và giải pháp hữu ích đã tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua với còn số gần 10%/năm, thể hiện môi trường thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Trong năm qua, số lượng đơn đăng ký sáng chế của các đơn vị Việt Nam đã tăng lên 991, trong khi số đơn đăng ký của các đơn vị nước ngoài cũng tăng đáng kể lên 8.469 đơn. Sự gia tăng số đơn này cho thấy vai trò ngày càng tăng của Việt Nam như một trung tâm đổi mới và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong khu vực.

Năm 2014, các đơn vị Việt Nam chỉ nộp 487 đơn đăng ký bằng sáng chế, so với con số 3.960 đơn của các đơn vị nước ngoài. Tuy nhiên, đến cuối năm ngoái, số đơn đăng ký của các đơn vị Việt Nam đã tăng gần gấp đôi lên 991, trong khi con số này đối với các đơn vị nước ngoài tăng lên 8.469 đơn đăng ký. Những con số này đã làm nổi bật sự tiến bộ nhanh chóng của Việt Nam trong hoạt động đổi mới và tiến bộ công nghệ.

Hơn nữa, tổng số đơn đăng ký giải pháp hữu ích do các đơn vị Việt Nam nộp trong thập kỷ qua đã vượt hơn số lượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích do các đơn vị nước ngoài nộp hơn 1,3 lần (với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 12%, so với 9,4% của các doanh nghiệp nước ngoài). Điều này thể hiện năng lực chuyên môn ngày càng tăng của các doanh nghiệp tại Việt Nam và khả năng phát triển các giải pháp thực tế để giải quyết các thách thức khác nhau.

Bên cạnh đó, trong mười năm qua, các đơn vị Việt Nam đã nộp tổng cộng 399.017 đơn đăng ký nhãn hiệu, vượt xa con số 83.803 đơn của các đơn vị nước ngoài. Ngoài ra, các đơn vị Việt Nam cũng đã được cấp 200.856 nhãn hiệu, so với 56.908 được cấp cho các đơn vị nước ngoài. Con số này đã thể hiện sức mạnh và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ nội địa Việt Nam.

Nhìn chung, sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế và đăng ký sở hữu trí tuệ phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hoạt động đổi mới và tạo môi trường thuận lợi cho việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.