Việt Nam đang đặt kỳ vọng sẽ có được vị trí trong danh sách top 50 quốc gia về Chỉ số phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào năm 2025 và top 30 về Chỉ số phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số vào năm 2030.

Các mục tiêu này được đặt ra trong dự thảo Chiến lược cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Thông tin và Truyền thông (MOIC) mới công bố.

Dự thảo tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Hạ tầng viễn thông băng thông rộng; hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số; và nền tảng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Về hạ tầng viễn thông băng thông rộng, dự thảo đề xuất thay thế vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 và xây dựng 61 tuyến cáp quang quốc tế mới, trong đó có 46 tuyến cáp ngầm và 24 tuyến cáp mặt đất. Đến năm 2030, tất cả các hộ gia đình sẽ có quyền truy cập dịch vụ Internet gigabit và 100% dân số sẽ được phủ sóng dịch vụ viễn thông 5G.

Về cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, ít nhất hai trung tâm dữ liệu quốc gia, ba cụm trung tâm dữ liệu đa năng quốc gia và sáu cụm trung tâm dữ liệu đa năng khu vực sẽ được xây dựng. Việt Nam sẽ cố gắng phát triển các trung tâm kỹ thuật số để cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài. Đến năm 2030, Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ lọt top 30 nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu/điện toán đám mây hàng đầu thế giới.

Về cơ sở hạ tầng công nghệ số, dự thảo đặt mục tiêu phát triển 10 doanh nghiệp cơ sở hạ tầng công nghệ số, ưu tiên công nghệ AI, blockchain và IoT, đồng thời tăng cường quản lý quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền công nghệ số có giá trị cao.

Với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Việt Nam dự kiến xây dựng 8 nền tảng hạ tầng số quốc gia, bao gồm nền tảng nhận dạng và xác thực điện tử quốc gia, nền tảng địa chỉ số quốc gia, nền tảng bản đồ số quốc gia, nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia, nền tảng phát thanh và truyền hình quốc gia, nền tảng thanh toán điện tử quốc gia, nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia và nền tảng chứng thư điện tử quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất sửa đổi Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, luật quản lý ngành công nghệ số sẽ được xây dựng nhằm tạo ra các cơ chế quản lý để thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới cũng như phát triển cơ sở hạ tầng cho nền tảng công nghệ mới.

Dự thảo cũng nhấn mạnh sự cần thiết để hoàn thiện các chính sách, xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch tổng thể ngành, vùng, tỉnh theo hướng ưu tiên, tạo điều kiện phát triển hạ tầng băng thông rộng, xây dựng các trung tâm lưu trữ dữ liệu, điểm trao đổi Internet, trạm đích cáp… Đáng lưu ý, dự thảo cũng hỗ trợ việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số trên đất công đồng bộ với hệ thống hạ tầng điện.

Kinh phí phát triển công nghệ số được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong khi đó, vốn của các chương trình phát triển sản phẩm quốc gia sẽ được sử dụng để phát triển các sản phẩm công nghệ số, dịch vụ số, giải pháp phát triển hạ tầng số và các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ hạ tầng số. Ngoài ra, Nhà nước sẽ hỗ trợ và thu hút các doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ băng rộng được nâng cao ngang bằng với các nước phát triển; đồng thời, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, năng lượng, điện, nước và đô thị thông minh.