Pháp luật và thực tiễn về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam có thể khác nhiều so với các nước khác, đặc biệt là về các yêu cầu chính thức. Bài viết sau sẽ chỉ rõ các mẹo để giúp người nộp đơn hiểu thêm về cách đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của họ.

Kiểu dáng công nghiệp được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình thức bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình dáng, đường nét, kích thước, màu sắc và / hoặc bất kỳ sự kết hợp nào giữa các yếu tố đó. Một số đối tượng sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam bao gồm:

  • Hình thức bên ngoài của một sản phẩm được quyết định bởi các tính năng kỹ thuật của sản phẩm;
  • Hình dáng của một công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp, ngoại trừ hình dạng của các bộ phận hoặc mô-đun riêng biệt có thể được sử dụng độc lập hoặc lắp ráp để tạo ra một công trình như cửa hàng, ki-ốt, nhà di động hoặc các sản phẩm tương tự;
  • Hình thức bên ngoài của sản phẩm, không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm (khai thác công dụng của sản phẩm bằng các phương pháp thông thường và bởi bất kỳ người tiêu dùng nào, không bao gồm việc bảo trì hoặc sửa chữa);

“Sản phẩm” có thể là đồ vật, thiết bị, bộ máy, phương tiện hoặc bộ phận để lắp ráp hoặc tích hợp các sản phẩm này, được sản xuất theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có cấu trúc và chức năng rõ ràng, được lưu hành độc lập.

Giao diện người dùng đồ họa, kiểu chữ và biểu tượng không phải là sản phẩm. Tương tự, một “mẫu” không thể được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp vì một mẫu không thể được lưu hành độc lập. Tuy nhiên, sản phẩm có hoa văn có thể được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp.

Một bộ phận của sản phẩm tích hợp không thể tách rời khỏi sản phẩm tích hợp, hoặc có thể tách rời khỏi sản phẩm tích hợp chỉ bằng cách phá hủy sản phẩm tích hợp, sẽ không được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Điều này là do “phần” đó không thể được lưu hành độc lập. Tuy nhiên, trên thực tế, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (SHTT Việt Nam) chấp nhận đơn đăng ký kiểu dáng (quyền ưu tiên) đối với kiểu dáng của sản phẩm tích hợp yêu cầu quyền ưu tiên từ đơn ưu tiên đối với kiểu dáng từng phần ở nước ngoài.

Không có định nghĩa cụ thể cho kiểu dáng công nghiệp 2D. Tuy nhiên, miễn là nó đủ tiêu chuẩn như một sản phẩm, kiểu dáng 2D có thể được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Một đối tượng nào đó ở dạng nhãn mác, ruy băng, ren, vải hoặc “tấm” rất mỏng có thể được coi là tương đương với kiểu dáng 2D. Việt Nam vẫn đang áp dụng phiên bản thứ 8 của Locarno và loại 32 (trang trí) hiện không áp dụng.

Các tính năng hình thành ngoại hình thiết yếu

Một đặc điểm dễ nhận thấy, dễ ghi nhớ và có thể được sử dụng để phân biệt kiểu dáng với một kiểu dáng mỹ thuật trước đó nói chung có thể là một đặc điểm hình thành ngoại hình cần thiết.

Một câu hỏi thường gặp là liệu màu sắc có được coi là đặc điểm hình thành ngoại hình thiết yếu không? Đối với kiểu dáng 3D, màu sắc của kiểu dáng không được coi là như vậy. Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ bao gồm bao bì hoặc kiểu dáng 2D nơi trang trí bề mặt là điểm thu hút quan trọng, màu sắc trong một sự kết hợp trang trí nhất định có thể được coi là một đặc điểm hình thức thiết yếu nếu sự kết hợp màu sắc mang lại ấn tượng thẩm mỹ.

Vật liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm thể hiện kiểu dáng không được coi là đặc điểm hình thành ngoại hình thiết yếu của kiểu dáng.

Kích thước, chẳng hạn như khoảng cách của các đường trang trí trên kiểu dáng 2D như vải, giấy, được coi là một đặc điểm hình thức cần thiết của một kiểu dáng. Tuy nhiên, kích thước của sản phẩm có kiểu dáng, khi được thay đổi dưới dạng thu nhỏ hoặc phóng to, không được coi là một đặc điểm hình thành ngoại hình cần thiết.

Tính thống nhất của đơn kiểu dáng công nghiệp

Tại Việt Nam, một đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận trong hai trường hợp: một đơn có thể chứa (i) một số phương án (biến thể) của kiểu dáng hoặc (ii) kiểu dáng của các sản phẩm trong một bộ sản phẩm để sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện một mục đích chung.

Tuy nhiên, các phương án được nộp trong một đơn phải có chung một khái niệm chung duy nhất và không được có sự khác biệt đáng kể. Không có quy định cụ thể hướng dẫn sự thống nhất của đơn đăng ký. Vì vậy, trên thực tế, sự thống nhất của đơn có thể được xử lý theo từng trường hợp và phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của người thẩm định. Các thẩm định viên đôi khi sẽ yêu cầu các kiểu dáng riêng biệt trong các đơn lẻ. Đồng thời, có những trường hợp thẩm định viên sẽ yêu cầu hợp nhất đơn.

Công bố đơn kiểu dáng

Đơn kiểu dáng sẽ được công bố trong vòng hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận sau khi thẩm định hình thức.

Việc hoãn công bố là không thể xảy ra ở Việt Nam như ở một số khu vực pháp lý khác. Nếu người nộp đơn muốn trì hoãn việc công bố, các biện pháp / kỹ thuật thích hợp có thể được xem xét theo từng trường hợp.

Quyền tạm thời

Trường hợp người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp biết kiểu dáng công nghiệp đó đang được người khác sử dụng mà không có quyền sử dụng trước vào mục đích thương mại thì người nộp đơn có thể thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đó về việc nộp đơn của mình. Bên phản đối cần ghi rõ ngày nộp đơn và ngày đăng đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để sau này chấm dứt hoặc tiếp tục sử dụng.

Trường hợp người được thông báo tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó thì ngay sau khi được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đó có quyền yêu cầu người sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó bồi thường tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng có liên quan.

Sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Việc sửa đổi bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ có thể thực hiện được bằng cách thu hẹp phạm vi bảo hộ, cụ thể là bằng cách xóa một hoặc nhiều đối tượng trong danh mục sản phẩm của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Thời hạn hiệu lực

Thời hạn bảo hộ ban đầu bắt đầu từ ngày cấp và kết thúc năm năm sau ngày nộp đơn. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể gia hạn trong hai thời hạn 5 năm liên tiếp, với điều kiện phải nộp đơn yêu cầu gia hạn trong vòng sáu tháng trước ngày hết hạn.

Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn nộp phí trong 6 tháng sau ngày đến hạn, tuy nhiên, có một khoản phụ phí 10% tổng phí chính thức cho mỗi tháng trễ hạn cần phải trả.