Đức là một trung tâm tài chính ngoài khơi, một thiên đường thuế, và một cảng tự do với việc không có chế độ quản lý ngoại hối. Vì vậy việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở đây là một việc rất cần thiết đối với các doanh nghiệp dự định đầu tư vào đây.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Đức. Ảnh: megastudy

Nguyên tắc khi đăng ký nhãn hiệu tại Đức

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đức dựa trên nguyên tắc First to file. Theo nguyên tắc này, trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt với nhau hoặc các nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ. Vì vậy, bạn nộp đơn càng sớm thì bạn càng có lợi.

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đức

  1. Tra cứu nhãn hiệu
  2. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
  3. Thẩm định hình thức
  4. Thẩm định nội dung
  5. Công bố nhãn hiệu
  6. Cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Đức

Hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu tại Đức gồm có:

  • Đơn đăng ký nhãn hiệu theo mẫu của cục SHTT Đức;
  • Mẫu bản vẽ/ảnh của nhãn hiệu
  • Lệ phí đăng ký

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Đức

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Đức thường mất khoảng 12-24 tháng. Thời gian bảo hộ nhãn hiệu tại Đức là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn bảo hộ 6 tháng trước ngày hết hạn.

Các dấu hiệu được coi là nhãn hiệu tại Đức có thể là: các từ, chữ cái, số , hình ảnh, hoặc thậm chí cả màu sắc và âm thanh. Tất cả các đối tượng này đều có thể đăng ký nhãn hiệu tại Đức.

Một nhãn hiệu được bảo hộ tại Đức khi nó được ghi nhận trong sổ đăng ký của cơ quan Sáng chế – Nhãn hiệu Đức. Đôi khi, một nhãn hiệu cũng được bảo hộ tại Đức thông qua quá trình sử dụng rộng rãi trong thương mại của nhãn hiệu đó tại Đức hoặc một nhãn hiệu đã nổi tiếng.

Việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Đức sẽ giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu tại quốc gia này có độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho các sản phẩm/ dịch vụ đã đăng ký kèm theo. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể bán hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu của họ bất cứ khi nào cũng như có thể chuyển giao/ chuyển nhượng cho bên thứ ba khác tại Đức.