Đọc phần đầu của series Các lưu ý cần quan tâm về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ tại đây.

Bí mật kinh doanh

Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bảo vệ sản phẩm mới và thông tin mật khác của họ như là bí mật kinh doanh.

Phần lớn các quốc gia đều cung cấp một số hình thức bảo vệ hợp pháp đối với thông tin mật, bao gồm cả bí mật kinh doanh. Đó là lý do tại sao một chương trình bảo vệ bí mật kinh doanh song hành cùng với chương trình bảo vệ bằng sáng chế và là một phần quan trọng trong chiến lược sở hữu trí tuệ của bất kỳ công ty nào. Bí mật thương mại là một dạng quyền chưa được đăng ký, Bí mật thương mại là một dạng quyền chưa được đăng ký, có nghĩa là không có thủ tục nào trước cơ quan sở hữu trí tuệ để bảo mật chúng.

Các chương trình bí mật kinh doanh xác định thông tin kinh doanh và kỹ thuật mật và đảm bảo rằng các thỏa thuận bảo mật thông tin sẽ được thực hiện khi tiến hành chia sẻ thông tin đó với các đối tác tiềm năng, nhà cung cấp và những tổ chức khác. Họ cũng đảm bảo rằng hợp đồng nhân viên có các điều khoản bắt buộc nhân viên phải duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin nhạy cảm nào về kinh doanh và kỹ thuật mà họ tiếp xúc tại nơi làm việc.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường hợp tác với những doanh nghiệp khác để mua vốn, tham gia vào các hoạt động R&D, đưa sản phẩm ra thị trường hoặc chuyển giao công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của họ cho đối tác. Chủ sở hữu sở hữu trí tuệ cần hiểu rõ về giá trị mà họ mang lại cho những hoạt động hợp tác như vậy.

Chỉ có thông tin thật sự bí mật dưới dạng văn bản mới nên được đánh dấu như vậy. Có thể bạn muốn đánh dấu tất cả các tài liệu là thông tin mật, nhưng một chương trình bảo mật bao hàm quá mức có thể dẫn đến việc thông tin thực sự bí mật không thể bảo vệ được. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải phân biệt giữa thông tin bí mật và không bí mật.

Một chương trình bí mật kinh doanh cũng đảm bảo rằng chỉ những nhân viên cần biết thông tin mật nhằm phục vụ cho công việc của họ mới có quyền truy cập vào nó. Điều này làm giảm nguy cơ tiết lộ thông tin đó ra ngoài công ty.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa bí mật kinh doanh và các hoạt động bảo mật bằng sáng chế rất quan trọng, đặc biệt vì một số sáng chế có thể được bảo mật tốt nhất dưới dạng bí mật kinh doanh và những sáng chế khác có thể được cấp bằng sáng chế, cũng cần được coi là bí mật kinh doanh cho đến khi các đơn đăng ký sáng chế liên quan được nộp.

Bản quyền và sáng tạo nội dung

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần xem xét cẩn thận về việc bảo vệ bản quyền có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ như thế nào. Bản quyền cho phép chủ sở hữu ngăn đối tượng khác sao chép các sản phẩm có liên quan mà không được phép, bao gồm một loạt các tác phẩm gốc, chẳng hạn như phần mềm máy tính và tài liệu quảng cáo.

Bản quyền được áp dụng ngay lập tức và một cách tự động tại thời điểm bất kỳ tác phẩm gốc nào được tạo ra. Nói cách khác, đăng ký thường không bắt buộc. Tuy nhiên, nó vẫn là thủ tục cần thiết để đặt thông báo về bản quyền đối với bất kỳ tác phẩm sáng tạo nào được phát hành. Nó thông báo cho công chúng rằng công ty dự định thực thi bản quyền của mình và có nghĩa là người bị cáo buộc vi phạm không thể biện minh rằng họ không biết tác phẩm đó đã được bảo vệ. Mặc dù không có yêu cầu chính thức về đăng ký bản quyền, hệ thống đăng ký tự nguyện có thể tồn tại ở một số quốc gia. Và ở những quốc gia khác việc đăng ký có thể là điều kiện tiên quyết để thực thi các quyền đó. Do đó, ai nên nghiên cứu pháp lý về những vấn đề này?

Ngoài ra, một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng dịch vụ Chứng thực điện tử cấp dấu thời gian để chứng minh rằng một sản phẩm đã được tạo ra và thuộc quyền sở hữu của người sáng tạo, tại một thời điểm nhất định. Những dịch vụ này thân thiện với người dùng và có giá cả phải chăng.

(Theo WIPO)