Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ, các ứng dụng hiện đang thống trị trên nhiều thị trường. Các biểu tượng (icon) của chúng, những thứ cần được bảo vệ như tài sản trí tuệ, cũng đang trở nên ngày càng quan trọng hơn. Biểu tượng có thể giúp ứng dụng trở nên tương đồng với một dạng thương hiệu dịch vụ kỹ thuật số, cũng như đem lại giá trị đặc biệt cho thương hiệu đó trong không gian số.

Đăng ký biểu tượng ứng dụng làm nhãn hiệu

Theo các điều luật về nhãn hiệu, các biểu tượng của ứng dụng có thể được đăng ký làm nhãn hiệu miễn là chúng không vi phạm các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và có tính khác biệt. Để thiết lập tính khác biệt, các công ty nên tránh sử dụng các yếu tố quá đơn giản, trừu tượng hoặc chỉ mang tính mô tả về dịch vụ khi thiết kế biểu tượng ứng dụng.

Ví dụ, nếu biểu tượng của một ứng dụng âm nhạc chỉ sử dụng các nốt nhạc, nó sẽ không thể trở nên khác biệt so biểu tượng của các đối thủ cạnh tranh. Tên viết tắt, đại diện cho tên thương hiệu của công ty, cũng không thực sự phù hợp cho các biểu tượng của ứng dụng vì các chữ cái riêng lẻ cũng khó có thể trở nên khác biệt. Vì vậy, nên sử dụng màu sắc đặc biệt, biểu tượng của thương hiệu hoặc những hình ảnh đặc biệt để làm biểu tượng cho ứng dụng.

Với những nhóm hàng hóa và dịch vụ riêng, các biểu tượng ứng dụng cũng có thể được đăng ký, ví dụ: trong Nhóm 0901 cho máy tính điện tử và phụ kiện; hay trong Nhóm 42 cho dịch vụ phát triển phần mềm, v.v. Vì mỗi ứng dụng sẽ cung cấp một số dịch vụ nhất định như dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ giải trí với video, các biểu tượng cũng có thể được đăng ký cùng với nhãn hiệu hoặc danh mục dịch vụ tương ứng.

Tuy nhiên, việc chỉ đăng ký biểu tượng làm nhãn hiệu ở một số nhóm nhất định không ngăn cản bên thứ ba đăng ký biểu tượng giống hoặc tương tự như nhãn hiệu đã đăng ký ở các nhóm khác. Do đó, các công ty cũng nên đăng ký bản quyền của biểu tượng với Cục Bản quyền tác giả trước hoặc đồng thời với việc đăng ký biểu tượng làm nhãn hiệu. Bên cạnh đó, cũng nên xem xét việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở các nhóm khác để tránh tranh chấp xảy ra.