Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cho biết Trung Quốc chiếm 69% số lượng bằng sáng chế được nộp cho công nghệ pin nhiên liệu liên quan đến vận tải vào năm 2020, trong đó hầu hết số lượng đơn đăng ký nằm trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Theo WIPO, tính đến thời điểm hiện tại, vận tải đường bộ là lĩnh vực có số lượng đơn đăng ký lớn nhất cho các bằng sáng chế pin nhiên liệu vận tải vào năm 2020.

Sáng chế pin nhiên liệu vận tải

Sự trỗi dậy của các công ty tại Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ pin nhiên liệu vận tải đã được chỉ ra trong một báo cáo của WIPO.

Cơ quan có trụ sở tại Geneva cho biết 69% số lượng đơn đăng ký sáng chế liên quan đến pin nhiên liệu hydro đến từ Trung Quốc. Điều này trái ngược với thực trạng 8 năm trước, khi Trung Quốc chỉ là quốc gia có số lượng đổi mới lớn thứ năm trong lĩnh vực này.

Các công ty ở Nhật Bản nắm giữ số lượng bằng sáng chế đang được sử dụng lớn nhất đối với công nghệ pin nhiên liệu liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, tiếp theo là các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Đức. Nhưng các tác giả của báo cáo đã được WIPO công bố cho rằng các công ty của Trung Quốc sẽ vượt qua các công ty tại các quốc gia trên, dựa trên số lượng bằng sáng chế mới của quốc gia này.

Theo nghiên cứu liên quan đến số lượng đơn đăng ký sáng chế được nộp từ năm 2016 đến năm 2020, khoảng thời gian chứng kiến sự gia tăng lên tới 23,4% của số lượng các đơn đăng ký sáng chế cho công nghệ tạo điện năng phục vụ cho việc vận chuyển từ hydro và oxy. Theo WIPO, lĩnh vực vận tải đường bộ là lĩnh vực có số lượng đơn đăng ky sáng chế lớn nhất, bên cạnh đó là sự gia tăng nhanh chóng về số lượng các sáng chế cho các mục đích sử dụng chuyên dụng như phương tiện xây dựng, xe nâng hàng và tàu kéo sân bay.

Theo WIPO, Nhật Bản là quốc gia có số lượng đơn đăng ký sáng chế lớn thứ hai vào năm 2020 với 1.186 đơn đăng ký, chiếm 11,3% tổng số đơn đăng ký sáng chế trên thế giới. Khoảng 6,2% đơn đăng ký sáng ché trong năm đến từ Đức, 5,6% từ Hàn Quốc, con số này đổi với Hoa Kỳ là 3,8% với 403 đơn đăng ký sáng chế và 4,4% số lượng đơn đăng ký sáng chế còn lại đến từ các quốc gia khác trên thế giới.

WIPO cho biết, các công ty tại Trung Quốc đã nộp gần 8 trong số 10 bằng sáng chế được nộp vào năm 2020, với 30 tổ chức dẫn đầu chiếm tới 40% số lượng bằng sáng chế được nộp trong năm. Chỉ có một tổ chức phi thương mại duy nhất nằm trong số 30 tổ chức dẫn đầu là Viện Khoa học Trung Quốc, một cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

    Nhập thông tin nhận tin tức sở hữu trí tuệ