Vào ngày 17/11,  tại trụ sở của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva, Thụy Sỹ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đã trao Văn kiện nộp lưu việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT) cho Tổng giám đốc WIPO Daren Tang, Cơ quan lưu chiểu theo quy định của Hiệp ước.).

Tổng giám đốc WIPO Daren Tang đã gửi lời chúc mừng Việt Nam gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT – một hiệp ước đặc biệt theo Công ước Berne, liên quan đến việc bảo vệ các tác phẩm và quyền tác giả của tác phẩm trong môi trường số).

Theo Tổng giám đốc WIPO Daren Tang, việc gia nhập này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt, ngành công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa có tiềm năng tăng trưởng cao sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ.

Các chương trình máy tính được tạo ra dưới bất kỳ hình thức thể hiện nào và cơ sở dữ liệu ở bất kỳ hình thức nào, miễn là việc lựa chọn hoặc sắp xếp nội dung cơ sở dữ liệu có sáng tạo trí tuệ. Đây là hai đối tượng quan trọng cần được bảo vệ bởi quyền tác giả mà Hiệp ước WCT đề cập đến.

Lợi ích của việc tuân thủ và thực hiện Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT)

Dù các quốc gia ở bất kể giai đoạn phát triển nào thì việc tuân thủ và thực hiện Hiệp ước này đều sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia đó. Hiệp ước này tạo động lực kinh tế quan trọng để các cá nhân và công ty sáng tạo trong môi trường kỹ thuật số; cung cấp cơ sở pháp lý cho thương mại điện tử lành mạnh; duy trì các ngành công nghiệp bản quyền quốc gia, thu hút đầu tư và bảo vệ sự sáng tạo ở trong nước. Hiệp ước này hiện có 110 quốc gia thành viên. 

Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Hiệp ước WCT mang lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam như: Đáp ứng cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam mới tham gia (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA); Tạo nền tảng pháp lý hữu hiệu để bảo vệ tác phẩm và quyền tác giả trên môi trường số; Phát triển công nghiệp phần mềm và các nền tảng số mà Việt Nam đang tập trung thúc đẩy.

Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả

Các quy định của Hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam sau 3 tháng kể từ ngày Văn kiện được trao cho Tổng giám đốc WIPO, theo Điều 21 của Hiệp ước WCT.

Việt Nam cũng đã gia nhập Thỏa ước LaHay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp trước đó. Việc gia nhập điều ước này là một biện pháp quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký kiểu dáng ra nước ngoài và tạo thuận lợi hơn nữa cho môi trường kinh doanh của Việt Nam, góp phần vào công cuộc hội nhập kinh tế sâu rộng của nước ta.