Bảng phân loại sáng chế Quốc tế, do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) quản lý, là một hệ thống phân cấp được sử dụng trong việc phân loại theo phương pháp thống nhất các sáng chế và giải pháp hữu ích.

Bảng phân loại sáng chế Quốc tế là một công cụ tra cứu hiệu quả giúp người đăng ký sáng chế có thể truy xuất thông tin, tài liệu liên quan đến các sáng chế, như đơn đăng ký sáng chế hay bản mô tả sáng chế. Các tài liệu này có thể được sử dụng trong việc xác định tính mới và đánh giá trình độ sáng tạo hoặc các yếu tố khác của sáng chế.

Những thông tin quan trọng về hệ thống phân loại sáng chế quốc tế.

Hơn nữa, bảng phân loại sáng chế Quốc tế cũng sẽ tạo điều kiện phổ biến có chọn lọc các thông tin về bằng sáng chế và giải pháp hữu ích với những người dùng hệ thống để cung cấp cơ sở phân tích, thống kê những thông tin về tài sản sở hữu trí tuệ và công nghệ mới.

Được thành lập theo Thỏa thuận Strasbourg năm 1971, hệ thống bảng phân loại sáng chế Quốc tế chứa các thông tin liên quan đến sáng chế từ tất cả các Quốc gia tham gia thỏa thuận và nhiều quốc gia khác, theo đó, đây là hệ thống phân loại sáng chế được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Mỗi sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được công bố sẽ được gán một hoặc nhiều ký hiệu phân loại liên quan đến chủ đề hoặc lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế có liên quan đến, từ đó cho phép người sử dụng hệ thống bảng phân loại sáng chế Quốc tế phân biệt chi tiết của các sáng chế được công bố một cách hiệu quả.

Hệ thống phân loại được chia thành tám phần liên quan đến các lĩnh vực của sáng chế và giải pháp hữu ích, cụ thể là:

A. Nhu yếu phẩm của con người

B. Hoạt động khai thác, vận chuyển

C. Hóa học và luyện kim

D. Dệt may và giấy

E. Phương pháp xây dựng

F. Kỹ thuật cơ khí, chiếu sáng, sưởi ấm, vũ khí và mìn nổ

G. Vật lý

H. Điện lực

Mỗi phần trên sẽ được chia thành các lớp, phân lớp, nhóm và phân nhóm, mỗi nhóm sẽ được biểu thị bằng các chữ cái hoặc số riêng. Các chữ cái và số tương ứng được kết hợp với nhau để tạo thành một mã cụ thể có thể được sử dụng để biểu thị các thông tin liên quan đến sáng chế.

Bảng phân loại sáng chế Quốc tế được xem xét thay đổi hàng năm để theo kịp những đổi mới trong lĩnh vực công nghệ, với phiên bản mới nhất được công bố và sử dụng từ ngày 1 tháng 1 hàng năm. Hiện tại, hệ thống phân loại này đang được sử dụng ở hơn 100 quốc gia trên thế giới trong gần 80.000 lĩnh vực.