Để thúc đẩy giáo dục về Sở hữu Trí tuệ (SHTT) và tăng cường sự nhận thức về lĩnh vực này trong công chúng, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA), và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) sẽ phối hợp tổ chức Chương trình Đào tạo Chuyên gia về Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc-WIPO năm 2024 (Korea-WIPO IP Expert Certification Course – AICC) với các thông tin như sau:

  • Chủ đề: Cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý quyền SHTT và các xu hướng toàn cầu trong lĩnh vực SHTT.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
  • Chi phí: Miễn phí.
  • Phương thức: Học trực tuyến kết hợp với học trực tiếp (chi tiết chương trình xem tại đây).
  • Đăng ký tại trang web https://www.kipoacademy.kr/ trước ngày 21/4/2024.

Các tổ chức và cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham dự nếu có nhu cầu.

Top of Form