Với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật, những kẻ trục lợi từ sáng chế đang xuất hiện ngày càng nhiều và khiến nhiều doanh nghiệp không được trang bị những kiến thức cơ bản về SHTT phải chịu thiệt hại đáng kể. Mục đích duy nhất của các đối tượng này là hoạt động trong “vùng xám” của luật pháp để cố gắng thực thi những quyền liên quan đến bằng sáng chế đối với các sản phẩm hay ý tưởng không rõ ràng.

Đừng tiếp tay cho những kẻ trục lợi từ sáng chế.

Hành vi trục lợi từ sáng chế

Có những doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc sở hữu hay mua lại các sáng chế để khởi kiện hay thậm chí là triệt hạ các doanh nghiệp khác vì những điểm tương đồng mơ hồ với sản phẩm của họ, những doanh nghiệp này chính là những kẻ trục lợi từ sáng chế. Hoạt động nắm giữ độc quyền của những doanh nghiệp này thường bao gồm việc mua lại các bằng sáng chế với giá rẻ từ các bên khác.

Khi đã sở hữu những sáng chế với đối tượng bảo hộ không rõ ràng, những kẻ trục lợi từ sáng chế sau đó sẽ gửi thư đến một số doanh nghiệp và cá nhân khác nhau với cáo buộc vi phạm (các) bằng sáng chế. Những lá thư này thường bao gồm những đe dọa áp dụng hành động pháp lý trừ khi bên bị cáo buộc vi phạm đồng ý trả khoản phí cấp phép không nhỏ để sử dụng sáng chế.

Những kẻ trục lợi từ sáng chế thường sử dụng những phương pháp dưới đây để thực hiện hành vi trục lợi của mình, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải hiểu được bản chất của các phương pháp này để tránh khỏi rủi ro khi kinh doanh.

  • Thực thi những quyền liên quan đến sáng chế nhưng không có kế hoạch sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến bằng sáng chế đó, hoặc không sử dụng bằng sáng chế đó để tiến hành nghiên cứu hay sử dụng nó vì lợi ích cộng đồng. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sáng chế cho rằng hành vi này có thể cản trở quá trình đổi mới, ngược lại với mục đích của sáng chế.
  • Cáo buộc vi phạm bằng sáng chế vô căn cứ với mục đích kìm hãm cạnh tranh. Những kẻ trục lợi từ sáng chế sẽ tiến hành các vụ kiện với án phí nhỏ thay vì phải trải qua một quá trình cấp phép bằng sáng chế tốn nhiều thời gian và tiền bạc.
  • Mua lại bằng sáng chế từ doanh nghiệp đã phá sản, với mục đích kiện các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp đó bằng cách tuyên bố rằng doanh nghiệp đó có sản phẩm vi phạm bằng sáng chế mới được mua lại.

Nếu hệ thống các quy định về bằng sáng chế có thể trở nên công bằng và minh bạch hơn, chắc chắn điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế cũng như thúc đẩy quá trình đổi mới để tạo ra những sáng chế mới giúp cải thiện cuộc sống của con người. Trục lợi từ bằng sáng chế là vấn đề đang diễn ra ngày càng phổ biến, điều này đang đòi hỏi các nỗ lực trên toàn thế giới nhằm tìm cách ngăn chặn và hạn chế hành vi trục lợi. Tuy nhiên, giải pháp hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu trên là truyền bá kiến thức giúp cho các chủ sở hữu nhãn hiệu và sáng chế hiểu về những nguy cơ có thể xảy ra với doanh nghiệp của họ.