Mới đây, TIPO đã giới thiệu Hệ thống đăng ký nhãn hiệu trực tuyến mới, thay thế cho Hệ thống đăng ký nhãn hiệu cũ đã lỗi thời.

Để nâng cao hiệu quả của các đơn đăng ký nhãn hiệu trực tuyến, TIPO đã ra mắt Hệ thống đơn đăng ký trực tuyến nhãn hiệu mới có nhiều khả năng được cập nhật như việc chuẩn bị sẵn sàng (có sẵn) của một loạt các mẫu đơn được sử dụng thường xuyên trên hệ thống.

Người đăng ký hiện có thể truy cập mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Trên hệ thống có các mẫu và phương pháp đăng ký cụ thể cho nhiều loại đơn đăng ký nhãn hiệu khác nhau gồm nhãn hiệu đồ họa, màu sắc, âm thanh, ba chiều, thậm chí cả nhãn hiệu chứng nhận.

Không chỉ các mẫu mà hệ thống mới còn bao gồm nhiều sửa đổi khác như dịch vụ rút tiền, phân chia, thay đổi đăng ký trước, gia hạn đăng ký, v.v.

Kể từ tháng 12 năm 2022, phiên bản mới của hệ thống đã đạt tỷ lệ sử dụng là 98,4%. Hệ thống đăng ký nhãn hiệu trực tuyến trước đây (ra mắt vào năm 2008) sẽ đóng cửa vô thời hạn.

Hệ thống đăng ký nhãn hiệu trực tuyến của Đài Loan

Hệ thống Đăng ký Nhãn hiệu Trực tuyến của Đài Loan (Trademark Online Application System – TOAS) là một nền tảng trực tuyến được phát triển bởi Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Đài Loan (TIPO) cho phép các cá nhân và doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan.

TOAS được thiết kế để làm cho quy trình đăng ký nhãn hiệu hiệu quả và thuận tiện hơn bằng cách cung cấp giao diện trực tuyến để gửi đơn đăng ký, thanh toán phí và theo dõi trạng thái của đơn đăng ký.

TOAS cũng cung cấp nhiều công cụ và tài nguyên để giúp người nộp đơn hiểu quy trình đăng ký nhãn hiệu và tìm hiểu sự phức tạp của luật nhãn hiệu tại Đài Loan.

Hệ thống TOAS mang lại một số lợi ích, bao gồm:

1. Nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tuyến, giảm thời gian và chi phí liên quan so với nộp đơn trên giấy.

2. Cập nhật trạng thái theo thời gian thực: Người đăng ký có thể kiểm tra trạng thái đơn đăng ký nhãn hiệu của mình theo thời gian thực, cho phép họ được thông báo trong suốt quá trình đăng ký.

3. Giao dịch an toàn: TOAS sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đều an toàn và bảo mật.

4. Khả năng tra cứu nâng cao: Hệ thống cung cấp khả năng tìm kiếm nâng cao, cho phép người dùng tra cứu các nhãn hiệu hiện có và đánh giá tính khả dụng của nhãn hiệu mong muốn của họ.

Nhìn chung, hệ thống TOAS cung cấp một phương pháp đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ thuận tiện và hiệu quả cho các doanh nghiệp và cá nhân trong việc bảo vệ nhãn hiệu của họ tại Đài Loan.