“Trong khi báo cáo nhấn mạnh về sự gia tăng phần trăm của các nhà sáng chế nữ kể từ báo cáo năm 2019, dữ liệu chỉ ra rằng sự tăng trưởng nhỏ này đã thực sự diễn ra. Tỷ lệ các sáng chế nữ (WIR) là 12,8% vào năm 2019, tăng từ 12,1% trong năm 2016.”

Trong tháng này, Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO) phát hành báo cáo có tiêu đề “Tiến triển và tiềm năng: Bản cập nhật năm 2020 về các nhà sáng chế nữ được cấp bằng tại Mỹ” (Progress and Potential: 2020 update on U.S. women inventor- patentees). Báo cáo nói về một nghiên cứu được xuất bản trong năm trước. Đồng thời cũng chỉ ra các nhà sáng chế nữ có tên trên các bằng sáng chế Mỹ từ năm 1976 đến năm 2016.

Báo cáo trên là kết quả của Study of Underrepresented Classes Chasing Engineering and Science Success (SUCCESS) Act năm 2018. Báo cáo này hướng dẫn USPTO nghiên cứu; và trình bày trước quốc hội về số lượng bằng sáng chế được áp dụng và đạt được: (1) bởi phụ nữ, người thuộc dân tộc thiểu số và cựu chiến binh và (2) bởi các doanh nghiệp nhỏ có chủ sở hữu là phụ nữ; người thuộc dân tộc thiểu số và cựu chiến binh. Bằng chứng trong các báo cáo của USPTO chỉ ra: không có nhiều nhà sáng chế nữ như trong các hồ sơ của USPTO; 1 phần là do thiếu kinh phí dành cho các nhà sáng chế nữ.

14 Things you didn't know were invented by women | Best Buy Blog
Nhà sáng chế nữ có công trong các chương trình nghiên cứu. Ảnh: Best Buy Blog – Best Buy Cannada

Con số cụ thể

Báo cáo đã cung cấp những nghiên cứu từ những năm 2017-2019; và một phân tích về sự tham gia của phụ nữ vào hệ thống bằng sáng chế. Chẳng hạn như chi tiết về các nhà sáng chế nữ mới hoặc những người đã có sản phẩm trước đó. Trong khi báo cáo trên nhấn mạnh về sự gia tăng phần trăm các nhà sáng chế nữ từ năm 2019, dữ liệu chỉ ra rằng sự tăng trưởng nhỏ này đã thực sự diễn ra, tỷ lệ các nhà sáng chế nữ (WIR) là 12,8% vào năm 2019, tăng từ 12,1% trong năm 2016. Tuy nhiên, báo cáo không chỉ rõ rằng sự tăng trưởng này là do những đóng góp của các nhà sáng chế nữ hay không vì phần lớn các kết quả xuất phát từ cả hai giới.

Theo một tuyên bố của Giám đốc điều hành Liên minh đổi mới Brian Pomper, báo cáo chỉ ra rằng việc gia tăng số lượng phụ nữ tham gia và duy trì hoạt động trong hệ thống bằng sáng chế đang được phát triển mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ nhận được bằng sáng chế vẫn thấp hơn nhiều so với đàn ông. Xu hướng này dần làm suy yếu tính cải cách và tính cạnh tranh của Hoa Kỳ

Các nhà sáng chế nữ mới và các nhà sáng chế được cấp bằng trước đó.

Một lưu ý tích cực, báo cáo giải thích rằng số lượng phụ nữ được cấp bằng sáng chế mới tăng trung bình 4% mỗi năm trong từ 2014-2019. Con số này cao hơn đáng kể so với đàn ông, khoảng 2,5%. Ngoài ra, tỷ lệ nhà sáng chế nữ được cấp bằng trong hệ thống bằng sáng chế tăng thêm 46%. Tỷ lệ này ở nhà sáng chế nam là 52%. Mặc dù khoảng cách về giới vẫn còn rõ rệt; những con số này cho thấy xu hướng tích cực về việc cấp bằng cho cho cả hai bên.

Nhà sáng chế nữ được cấp bằng sáng chế bởi nhà nước và người có ủy quyền

Báo cáo cũng phân tích phụ nữ là những nhà sáng chế được cấp bằng bởi nhà nước; và bởi 29 người được ủy quyền cấp bằng sáng chế. Phân tích từ nhà nước cho thấy Quận Columbia có tỷ lệ nhà sáng chế nữ trung bình (AWIR) cao nhất ở mức 19,2%; ở North Dakota có AWIR thấp nhất ở mức 8,3%. Liên quan tới 29 người được ủy quyền cấp bằng sáng chế, báo cáo lưu ý rằng Proctor & Gamble có AWIR cao nhất ở mức 29%. Proctor & Gamble, Bristol-Myers Squibb và Abbott Laboratory Laboratory là ba công ty có AWIR cao nhất và tập trung vào ngành hóa học và sinh học. Ba công ty có AWIR thấp nhất là Deere & Co., Caterpillar và Analog Các thiết bị. Các công ty này tập trung vào ngành công nghệ kỹ thuật điện và cơ khí. 

Phụ nữ nắm giữ khoảng 2 triệu việc làm khoa học và kỹ thuật tính đến năm 2017; ngay cả tỷ lệ số người được chuyển nhượng; cao nhất là 29% AWIR. Chỉ số này nêu rõ rằng phụ nữ góp mặt rất nhiều trong Hệ thống Bằng sáng chế Hoa Kỳ. Do đó, Pomper thêm vào tuyên bố của mình: “Điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu tiếp tục thu thập và nghiên cứu dữ liệu về tỷ lệ sáng chế của phụ nữ và người da màu”.

-Lootnep-