Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về hoạt động phát triển an toàn, lành mạnh và ứng dụng nền tảng kỹ thuật số nhằm thúc đẩy việc kiểm soát an ninh mạng.

Để thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng kỹ thuật số một cách an toàn, lành mạnh nhằm tạo niềm tin cho người dùng và đảm bảo an ninh mạng của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu các chủ sở hữu nền tảng số và các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng.

An ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng

Nghĩa vụ của các chủ sở hữu nền tảng số và các doanh nghiệp viễn thông

Chủ sở hữu của các nền tảng kỹ thuật số được yêu cầu phát triển nền tảng kỹ thuật số có thể tự đảm bảo an ninh mạng bằng các công cụ để xóa thông tin trái với quy định pháp luật trên nền tảng kỹ thuật số của họ và đảm bảo an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, Chủ sở hữu của các nền tảng kỹ thuật số phải phát triển các giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, tin nhắn và lịch sử giao dịch của người dùng nền tảng kỹ thuật số. Họ không thể cung cấp (và theo đó sẽ phải ngừng cung cấp) các dịch vụ nền tảng kỹ thuật số cho các tổ chức và cá nhân đăng nội dung bất hợp pháp, cũng như phải có các công cụ cho phép người dùng báo cáo tin tức giả mạo hoặc bất hợp pháp, và công bố các chính sách, quy trình để hỗ trợ người dùng xử lý các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin.

Tiếp theo, các công ty viễn thông được chỉ đạo thiết lập hoặc nâng cấp hệ thống giám sát, giám sát kết nối mạng, an ninh mạng, đồng thời chia sẻ thông tin và cơ sở dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin), cũng như phải kiểm soát và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ngăn chặn các sự cố, nguy cơ mất an toàn thông tin mạng từ người dùng internet, đồng thời đưa ra cảnh báo cho người dùng về mã độc, rò rỉ thông tin, dữ liệu cá nhân và ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, cuối cùng là gỡ bỏ các thông tin vi phạm theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chỉ thị trên được giao các đơn vị của Bộ TT&TT nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh nền tảng kỹ thuật số và viễn thông thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và xử lý sự cố, đồng thời siết chặt công tác quản lý, giám sát và xử lý nếu vi phạm.

Theo Bộ TT&TT, thời gian qua, các nền tảng kỹ thuật số đã đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số trên quy mô quốc gia, tạo điều kiện cho đất nước phát triển kinh tế và xã hội ký thuật số. Tuy nhiên, thực trạng rò rỉ thông tin, dữ liệu trên các nền tảng kỹ thuật số vẫn diễn ra với quy mô không nhỏ. Tin tức giả mạo hoặc bất hợp pháp, đặc biệt là trên các nền tảng kỹ thuật số xuyên biên giới vẫn còn tồn tại, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và an ninh xã hội.