Ngày 23, 24 tháng 3 năm 2022 vừa qua, Cuộc họp lần thứ 66 Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 66) đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 90 đại biểu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác đối thoại của ASEAN về sở hữu trí tuệ như Nhật Bản, Australia và New Zealand, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA).

Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 66 Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 66) là một sự kiện tầm cỡ thế giới nhằm đánh giá, nâng cao và phát huy hiệu quả công tá sở hữu trí tuệ trong từng khu vực nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Cuộc họp lần này có sự tham dự của hơn 90 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác đối thoại của ASEAN về sở hữu trí tuệ như Nhật Bản, Australia và New Zealand, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA). 

Nội dung chính của Hội nghị lần này tập trung vào các vấn đề sau:

(i) Thảo luận và bàn kế hoạch triển khai các hoạt động ưu tiên năm 2022;

(ii) Thảo luận và bàn kế hoạch tiếp tục triển khai Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 (đã điều chỉnh theo kết quả đánh giá giữa kỳ cuối năm 2020);

(iii) tiếp tục thảo luận và thông qua Điều khoản tham chiếu (ToR) sửa đổi của các Nhóm chuyên trách của ASEAN về Sáng chế, Nhãn hiệu và Thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

(iv) Họp tham vấn với một số đối tác để rà soát tình hình triển khai kế hoạch hợp tác trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới; …

Cuộc họp lần thứ 66 Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 66)

Ngoài các sự kiện chính được tổ chức, thảo luận chung trong Cuộc họp lần thứ 66, Hội nghị lần này cũng đã đưa ra quyết định thống nhất về thời gian và hình thức tổ chức Cuộc họp lần thứ 67 Nhóm AWGIPC.

Theo đó, Cuộc họp lần thứ 67 sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2022 dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình thực tế. 

Ngoài Cuộc họp AWGIPC 66, Việt Nam cũng đã tham dự một số sự kiện khác của ASEAN dưới hình thức trực tuyến như:

  • Cuộc họp lần thứ 13 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA IPC);
  • Các cuộc họp đối thoại (cấp kỹ thuật) giữa ASEAN với các đối tác khác như Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA).

(Theo Phòng Hợp tác quốc tế)