Đầu tháng 2 vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để tổ chức buổi tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho các cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

SHTT là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của xã hội.

Tuy rằng lĩnh vực này không hẳn là thiết yếu cho đời sống vật chất của mỗi gia đình, tuy nhiên nó lại cực kì quan trọng đối với sự phát triển của xã hội nói riêng và thế giới nói chung.

Chính vì vậy mà việc nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ cho thế hệ trẻ – những trụ cột tương lai của xã hội lại là một trong những công đoạn thiết yếu nhất trong công cuộc phát triển quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Cục SHTT đã đặt ra mục tiêu chung về SHTT tại Việt Nam là: phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo.

Nhận định rõ ràng được điều này, từ nhiều năm qua, Cục SHTT đã tổ chức hội thảo chuyên môn và lớp tập huấn SHTT về xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT tại các trường đại học trên toàn quốc.

Công tác tập huấn về sở hữu trí tuệ tại Đại học

Như một trong những nỗ lực mới nhất để hiện thực hóa mục tiêu lan truyền, quảng bá SHTT khắp quốc gia, vào ngày 11 tháng 02 năm 2022, Cục SHTT đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐH CNDM HN) để tổ chức buổi tập huấn về SHTT dành cho các cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Cục SHTT phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trường ĐH CNDM HN với 55 năm xây dựng và phát triển (1967-2022) đã trở thành đơn vị giáo dục đại học với khoá đại học đầu tiên tốt nghiệp vào năm 2020.

Với chặng đường hình thành dài như vậy, Trường nhận thấy rằng bên cạnh công tác giảng dạy, tuyển sinh thì nghiên cứu khoa học là hoạt động không kém phần quan trọng trong trường đại học.

Chính vì vậy mà trong 2 năm qua, Trường ĐH CNDM HN đã thành lập một nhóm nghiên cứu mạnh và ba nhóm nghiên cứu tiềm năng nhằm tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công trình nghiên cứu khoa học trong trường đại học.

Dẫu vậy, thông qua hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài trường vào cuối năm 2021, Trường ĐH CNDM HN đã nhận thấy được sự thiếu hụt năng lực SHTT trong cả công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Nhằm giải quyết thiếu hụt này, khiến thế hệ sinh viên trẻ tuổi, tài năng của Trường có thể có nền tảng kiến thức về SHTT tốt hơn, Trường đã phối hợp với Cục SHTT tổ chức buổi tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về SHTT cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà Trường.

(Theo Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn)